fbpx

Последна промяна: 21.05.2020 година

Кои сме ние?

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ като част от системата на търговско-промишлените палати в България, координирана от Българската Търговско-Промишлена ПалатаСофия (БТПП), е сдружение с нестопанска цел, което поддържа, насърчава, представлява и защитава стопанските интереси на своите членове.
От създаването си през 1990 г. Камарата активно работи в услуга на предприемачите от регион Пловдив с цел да подпомага неговото икономическото развитие .

Като член на системата от търговско-промишлените палати и партньор на БТПП като най-голямата призната работодателска организация на национално ниво, участваме в постоянен диалог с държавните и местни органи за подобряване условията за стопанска дейност, вкл. модернизиране на административната система, ограничаване на нелоялната конкуренция, защитата на личността и имуществото на гражданите, които мерки ще стимулират икономиката на страната.

Поверителност на личните данни на физическите лица
В изпълнение на своето  предназначение и своите функции, ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ събира предимно информация, свързана с предприемаческата дейност. Това до голяма степен са данни и показатели в областта на икономическото развитие.
Убедени сме, че успехът на всяка стопанска дейност е неразривно свързан с хората, които я управляват. Предприемачите/работодателите са моторът на икономиката и без тях тя не би могла да съществува и да се развива. Това е причината, поради която ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ събира, освен бизнес информация, още и лични данни на предприемачите/работодателите, които представляват учредените различни форми на стопанска дейност, както и лични данни – данни на други лица, които работят/съдействат за развитие на икономиката – представители на сдружения и фондации, както и експерти, представители на държавни институции и международни организации.

Защо събираме личните данни?
Причината за събирането на лични данни е тясно свързана с постигане на целите и задачите на ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ като част от системата на търговско-промишлените палати в България, координирана от БТПП – по устав и в изпълнение на определени нормативни актове.
Чрез тази декларация ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ Ви предоставя информация за естеството на личните данни, които събира и обработва, за да придобиете яснота за целта на тяхното събиране, Вашите права и как опазваме поверителността на Вашите лични данни. 

Тази декларация е предназначена за Вас – всички настоящи и бъдещи членове, клиенти и партньори на ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ.

Как и какви лични данни събираме?

 • Данни, свързани с членство в ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ, с вписване в регистъра на БТПП и/или с предоставяне на наши услуги.
  ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ събира тези данни предимно въз основа на заявления и декларации и др. документи (на хартиен или електронен носител, вкл. и през сайта си), които Вие ни предоставяте и/или подписвате – в процедурата по регистрация в Търговския регистър на БТПП и/или по заявени услуги от Ваша страна.
  Поради необходимост от комуникация между нашите организации част от данните събираме чрез и-мейл или в телефонен разговор.
  Друга част от Вашите лични данни събираме от публични източници (най-често публични регистри), като спазваме условията на източниците за ползване на информацията.
  Може да Ви изпращаме информация за наши услуги и събития, за продукти и услуги на други наши членове, които биха били от полза за Вашия бизнес, като тази информация може да е част от информационния ни бюлетин. Получаването на бизнес информация по електронен път е част от услугите, които Ви предоставяме като наши членове и клиенти. Имате възможност да се откажете, в случай че не желаете да получавате електронни съобщения с бизнес насоченост от нас, чрез натискане на бутона за отписване.
  Личните данни, които събираме, са в минимално количество и са само тези, необходими за постигане на съответната цел (напр. име, адрес), а в случаите, когато нормативен или административен акт изискват това –  и ЕГН/данни от лична карта/данни от международен паспорт.
 • Видеозаснемане
  ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ събира и данни чрез охранителни камери, използвани с цел опазване на имуществото на ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ, вкл. и на администрираните от ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ лични данни. Тези данни се съхраняват за ограничен минимален законов срок и са със строг регламентиран достъп до тях.
  ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ събира лични данни и чрез фото и видеозаснемане на събития, в които участват членове, клиенти и партньори на ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ. Някои от тези събития са публично достъпни, предвид тяхната обществена значимост и полза за деловите среди.
 • Като активни участници в тези събития, е възможно да бъдете включени в тези записи или снимки. В голяма част от случаите на записите/снимките могат да бъдат безспорно идентифицирани само ограничен кръг от лица. За други участници има информация, но те биват разпознавани от по-тесен кръг хора. В общия случай лицата се асоциират с бизнеса, който представляват или с темата, която ги интересува. Ако по някаква причина не желаете  или смятате, че тези записи нарушават поверителността на Вашите лични данни, можете да предупредите нашите представители на входа на събитието и съответно да заемете място, което е с най-малък акцент на заснемането.
 • Бисквитки на сайта        

Сайтът на ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ събира бисквитки. Бисквитките са информация, съхранена във Вашия браузър. Те се използват за запазване на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в сайта ни услуги. Бисквитките съдържат информация, с която помагате на ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ да подобри функционалностите на сайта. Ако не желаете да го правим, можете да настроите Вашия браузър, като ограничите бисквитките. Следва да имате предвид, че сайтът  може да не функционира нормално и надеждно без някои от тях.

  • В сайта на ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ има вграден Google Аналитикс (Google Analytics). Google Аналитикс – използва набор от „бисквитки“, за да събира информация и да отчита статистически данни за употребата на даден уебсайт, без да идентифицира лично отделните посетители на Google. Основната „бисквиткa“, използвана от Google Аналитикс, е „__ga“;
  • pcci_biskvitka – за сесия при логване в сайта на ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ;
  • „бисквитки от трети страни” – Facebook, Twitter, Youtube  могат да прилагат „бисквитки“ за споделяне на съдържание в социалните мрежи или за изготвянето на статистика относно достъпа. Наличието, броят и статутът на такива „бисквитки“ могат да зависят от вашето използване на тези платформи преди или по време на посещението ви на сайта на ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ. Приканваме Ви да се запознаете с политиката на управление на тези „бисквитки“ от социалните мрежи на съответните им сайтове.

Как съхраняваме Вашите лични данни?
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ съхранява Вашите данни на нашия сървър като прилага подходящи технически и административни мерки и контрол, за да опази целостта на данните и тяхната поверителност. Трансферът на изпратената от Вас информация към ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ през нейния сайт е защитен с криптирана връзка.

С кого споделяме Вашите лични данни?
Вашите лични данни ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ споделя:
– с държавни и общински органи и институции – при изпълнение на задължения на ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ като част от системата на търговско-промишлените палати в България, координирана от БТПП, възложени с нормативен или административен акт – при условие, че е налице основание на съответния орган/институция да поиска от ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ, Вашите лични данни;

– публично – чрез сайта на ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ, на който споделяме информация за наши предстоящи и изминали събития.

– публично – чрез регистъра на членовете на БТПП, публикуван в сайта на БТПП, който има за цел да предостави контакти с Вашата компания на други лица, които биха се заинтересовали от партньорство, вкл. и за получаване на услуга от компанията Ви.
– с надеждни партньори на ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ, на които разчитаме за поддържането на информационните ни системи за обработка, като всички партньори се задължават да спазват изискванията и условията на ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ за обработване на личните данни; личните Ви данни се съхраняват на носители – при всички случаи под наш пряк контрол.
– с публични органи и институции и с частни субекти (в страната и в чужбина)– при услуга, предоставяна от ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ, по Ваше искане/пълномощно.

Срокове, в които съхраняваме личните данни
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ съхранява личните данни за срокове, определени по един от посочените по-долу начини:

 • от нормативен/административен акт;
 • от устава/вътрешните правила на ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ;
 • от обявените или необходими от/за ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ като част от системата на търговско-промишлените палати в България, координирана от БТПП, срокове за получаване на заявени услуги;
 • необходимите срокове за съхранение и предоставяне от ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ на очаквана от нея информация – за Вас и други икономически субекти, която е от полза за Вашия бизнес; ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ надеждно съхранява тези данни и защото подобна информация може да бъде предоставена само от нас; информацията се съхранява в архива на ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ и достъп до нея имат строго определени лица.
 • извън посочените по-горе случаи, администрирани от ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ, лични данни, свързани с комуникация по ежедневни или текущи въпроси, се съхраняват за срок не по-дълъг от 5 г.

Достъп до информация и Вашите права

Предвид стойността на информацията, която ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ съхранява, прилагаме строга организация за достъп до данните. Това е с цел да предотвратим нерегламентиран достъп, грешки или злоупотреба с Вашите лични данни.
Като отговорна организация ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ спазва всички гарантирани с европейските и националните закони права на физическите лица, свързани със защитата на техните лични данни. ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ съблюдава всяко нормативно изискване, като отчита конкретните обстоятелства, формите на събиране на данните, правните основания и целта на тяхното събиране.
Услугите на ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ като част от системата на търговско-промишлените палати в България, координирана от БТПП, са насочени за развитието на бизнеса и поради това не използваме техники за прoфилирането Ви с оглед Ваши лични характеристики.
Освен че е Ваше право да поискате „корекция“ на личните Ви данни в случаи на необходимост, разчитаме на Вас да упражнявате това право и за да ни помогнете да разполагаме с точна и актуална информация за Вас.

В случай че желаете да упражните някое от Вашите права, нашите служители ще Ви съдействат своевременно.

Допълнително имате право по Ваша преценка да подадете жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни https://www.cpdp.bg/

При всички случаи и независимо от конкретното обстоятелство, можете да потърсите отговори и да отправяте искания, свързани със защитата на Вашите лични данни и правата, свързани с тях, към наш служител по защита на личните данни
чрез е-mail: office@pcci.bg

За връзка с нашия екип:
гр. Пловдив, ул. Самара 7, тел. 032 908989, office@pcci.bg

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ

 

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games