fbpx
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА-ПЛОВДИВ
ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ
 
за 2023 г.
I. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКИ УСЛУГИ
1. СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД И ЕКСПОРТНИ ФАКТУРИ /ИНВОЙС/
1.1 Издаване на Сертификат за Произход и Заверяване на експортна фактура /инвойс/
 
Фактурна стойност на изнасяната стокаЦена на услугата в лв. с ДДС
от 0 евро – до 350 евро12 лв.
от 351 евро – до 1 500 евро18 лв.
от 1 501 евро – до 3 500 евро24 лв.
от 3 501 евро – до 5 000 евро36 лв.
от 5 001 евро – до 15 000 евро48 лв.
от 15 001 евро – до 25 000 евро60 лв.
от 25 001 евро – до 35 000 евро72 лв.
от 35 001 евро – до 50 000 евро84 лв.
от 50 001 евро – до 75 000 евро96 лв.
от 75 001 евро – до 90 000 евро108 лв.
от 90 001 евро – до 100 000 евро120 лв.
от 100 001 евро – до 150 000 евро144 лв.
от 150 001 евро – до 250 000 евро168 лв.
от 250 001 евро – до 350 000 евро192 лв.
над 350 000 евро216 лв.
 
   Цена на услугата в лв. с ДДС
Попълване на бланка за Сертификат за произход15.00 лв.
Допълнителна консултация за подготовка на сертификати и приложима документация, със сложност по-голяма от обичайнатаминимум 24,00 лв.
Издаване на дубликат от СП или експортна фактура24.00 лв.
 
1.2. Заверяване на други документи 
 
   Цена на услугата в лв. с ДДС
Заверяване на подпис върху договор, пълномощно или др. документ18.00 лв.
Заверяване на други документи36.00 лв.
ЗАБЕЛЕЖКА:
При издаване на СП или заверяване на експортни фактури документите се облепят с марки на БСК.  Дубликатите се облепят с марка на стойност 5 лв.
При издаване на СП в повече от 1 екземпляр, всеки следващ екземпляр СП се облепя с марки на БСК  на стойност 5 лв.
2. СЕРТИФИКАТИ ЗА СВОБОДНА ПРОДАЖБА НА СТОКИ
Вид услугаЦена на услугата в лв. с ДДС
Издаване на Сертификат за Свободна Продажба на стоки /ССП/60.00 лв.
Издаване на „Certificate of free marketing in the country of origin and / or provenance of products exported to Algeria.“36.00 лв.
Издаване на външнотърговска референция, удостоверително писмо и др.под60.00 лв.
ЗАБЕЛЕЖКА:
ССП и референции се издават само на членове на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, платили редовен членски внос за съответната календарна година, съгласно настоящия Ценоразпис.
II. ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС В ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА -ПЛОВДИВ
Вид членствонеоблагаеми съгласно ЗДДС, не включват ДДС
ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕПЪЛНОПРАВНИ ЧЛЕНОВЕ
Акционерни дружестваминимум 400 лв.минимум 1000 лв.
Всички останали лицаминимум 200 лв.минимум 400 лв.
За членове с право на участие и целогодишен достъп до Клуб „CEO LEADERS“ към Търговско-Промишлена Камара- Пловдивминимум 2400 лв., максимум 8000 лв., според избрания интензитет на участие в Клуба /възможно плащане на няколко вноски/минимум 400 лв.
III. ДРУГИ БИЗНЕС УСЛУГИ
1. ПОКАНИ – ДЕКЛАРАЦИИ ЗА БИЗНЕС ПЪТУВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ
Вид услуга Цената включва: държавна такса, банкова такса, нотариална такса с ДДС, и цената на услугата с ДДС
Комплексна услуга за административно съдействие при издаване на покани-декларации за бизнес-пътувания на чужденци в България:
За покана с 1 лице72.00 лв.
За покана с 2 лица100.00 лв.
За покана с 3 лица125.00 лв.
За покана с 4 лица155.00 лв.
За покана с 5 лица185.00 лв.
Попълване на клиентско Искане за ползване на услуга за съдействие при издаване на покана-декларация за чужденци21 лв.
/цена с ДДС/
2. ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Вид услуга Цена на услугата в лв. с ДДС /цената не включва съответните държавни, нотариални и банкови такси/
ЕТ100 лв.
ООД/ ЕООД200 лв.
ООД/ ЕООД / чужд. лице500 лв.
АД  бълг. лица / без ДТ/600 лв.
АД  бълг. лица / без ДТ/ чужд. лице1 200 лв.
Други ЮЛминимум 200 лв.
3.АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Вид услугаЦена на услугата в лв. с ДДС
Издаване на командировъчна заповед за ЕТ12.00 лв.
Официални запитвания до чуждестранни търговски камари и други организации24.00 лв.
Издаване на становища, потвърждения, удостоверения и др.под. на български и английски език24.00 лв.
Оформяне на търговска кореспонденция12.00 лв.
4. ВЪНШНОТЪРГОВСКИ И ДРУГИ КОНСУЛТАЦИИ
Вид услугаЦена на услугата в лв. с ДДС
Консултации и справки за вносни мита по Митн.Тарифа на РБългария /за една стокова позиция/9.00 лв.
Консултации и справки за мита, данъци, такси и изискуеми документи при износ на стоки в страни, извън ЕС, за 1 митнически тарифен № (на английски език):
–        Мито12.00 лв.
–        Други данъци и такси36.00 лв.
–        Изискуеми документи36.00 лв.
Устна консултация по юридически и икономически въпросимин. 72 лв./на час
Писмени консултациимин. 72 лв.
Изготвяне на договоримин. 72 лв.
5. НАЕМ НА ЗАЛИ И СПОДЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА
Вид услуга Цена на услугата в лв. с ДДС
Наем на зала „САМАРА“ (50 кв.м.):
до 2 часаЦена, общо                      60.00 лв.
до 3 часаЦена, общо                      75.00 лв.
над 3 часаЦена на час                      18.00 лв.
Наем на зала „СРЕДЕЦ“ (22 кв.м.)/и зала „РОДОПА“ (22 кв.м.)
до 2 часаЦена, общо                      48.00 лв.
до 3 часаЦена, общо                      60.00 лв.
над 3 часаЦена на час                      12.00 лв.
Наем за мултимедиен прожекторЦена на час6.00 лв.
Наем за преносим компютърЦена на час6.00 лв.
Наем за микрофонна уредба и озвучаванеЦена на час6.00 лв.
Ангажиране на служител на Камарата в извънработно време за техническо съдействие – кетъринг, техн.оборудванеЦена на час24.00 лв.
Организиране на кетъринг – кафе-пауза, обяд, коктейлПо стандартно меню или по заявка на клиента
Съ-организиране на събития на  клиенти – семинари,презентации, курсове, Б2Б-срещи и участие в изложенияМинимална цена480.00 лв.
Наем на споделено работно място – Индивидуални посещения. /В цената за 1 час престой се включва: Работно място; Високоскоростен интернет; Климатизация; Принтер,Копирни услуги до 5 стр.; Вода; Кафе; Чай./ Цена на час15.00 лв.
6. РЕКЛАМНО ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕДИИ НА КАМАРАТА
Вид услугаЦена на услугата в лв. с ДДС
Продължителност на публикацията
Публикуване на фирмен профил по образец в раздел „Бизнесът на фокус“12 месеца120.00 лв.
Публикуване на рекламно съобщение в категории „Предстоящи събития“ и „Новини“ с препратка към подстраница, съдържаща име, лого (снимка), неограничен брой символи текст и линк към web-сайт на клиента.за 1 ден60.00 лв.
за 1 седмица240.00 лв.
за 1 месец480.00 лв.
Еднократно разпращане рекламно съобщение на до всички абонати от мейлинг листа на Камарата180 лв.
Публикуване на реклама в Икономическия Годишник на Регион Пловдив, за съответната година1 стр. А4,                    480.00 лв.
 ½ стр. А4                    300.00 лв.
Ценоразписът е утвърден от Председателя на Сдружение „Търговско-Промишлена Камара – Пловдив“, и влиза в сила от  01.02.2023 г.
Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games