fbpx
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА-ПЛОВДИВ
ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ
 
за 2023 г.
I. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКИ УСЛУГИ
1. СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД И ЕКСПОРТНИ ФАКТУРИ /ИНВОЙС/
1.1 Издаване на Сертификат за Произход и Заверяване на експортна фактура /инвойс/
 
Фактурна стойност на изнасяната стокаЦена на услугата в лв. с ДДС
от 0 евро – до 350 евро12 лв.
от 351 евро – до 1 500 евро18 лв.
от 1 501 евро – до 3 500 евро24 лв.
от 3 501 евро – до 5 000 евро36 лв.
от 5 001 евро – до 15 000 евро48 лв.
от 15 001 евро – до 25 000 евро60 лв.
от 25 001 евро – до 35 000 евро72 лв.
от 35 001 евро – до 50 000 евро84 лв.
от 50 001 евро – до 75 000 евро96 лв.
от 75 001 евро – до 90 000 евро108 лв.
от 90 001 евро – до 100 000 евро120 лв.
от 100 001 евро – до 150 000 евро144 лв.
от 150 001 евро – до 250 000 евро168 лв.
от 250 001 евро – до 350 000 евро192 лв.
над 350 000 евро216 лв.
 
   Цена на услугата в лв. с ДДС
Попълване на бланка за Сертификат за произход15.00 лв.
Допълнителна консултация за подготовка на сертификати и приложима документация, със сложност по-голяма от обичайнатаминимум 24,00 лв.
Издаване на дубликат от СП или експортна фактура24.00 лв.
 
1.2. Заверяване на други документи 
 
   Цена на услугата в лв. с ДДС
Заверяване на подпис върху договор, пълномощно или др. документ18.00 лв.
Заверяване на други документи36.00 лв.
ЗАБЕЛЕЖКА:
При издаване на СП или заверяване на експортни фактури документите се облепят с марки на БСК.  Дубликатите се облепят с марка на стойност 5 лв.
При издаване на СП в повече от 1 екземпляр, всеки следващ екземпляр СП се облепя с марки на БСК  на стойност 5 лв.
2. СЕРТИФИКАТИ ЗА СВОБОДНА ПРОДАЖБА НА СТОКИ
Вид услугаЦена на услугата в лв. с ДДС
Издаване на Сертификат за Свободна Продажба на стоки /ССП/60.00 лв.
Издаване на „Certificate of free marketing in the country of origin and / or provenance of products exported to Algeria.“36.00 лв.
Издаване на външнотърговска референция, удостоверително писмо и др.под60.00 лв.
ЗАБЕЛЕЖКА:
ССП и референции се издават само на членове на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, платили редовен членски внос за съответната календарна година, съгласно настоящия Ценоразпис.
II. ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС В ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА -ПЛОВДИВ
Вид членствонеоблагаеми съгласно ЗДДС, не включват ДДС
ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕПЪЛНОПРАВНИ ЧЛЕНОВЕ
Акционерни дружестваминимум 400 лв.минимум 1000 лв.
Всички останали лицаминимум 200 лв.минимум 400 лв.
За членове с право на участие и целогодишен достъп до Клуб „CEO LEADERS“ към Търговско-Промишлена Камара- Пловдивминимум 2400 лв., максимум 8000 лв., според избрания интензитет на участие в Клуба /възможно плащане на няколко вноски/минимум 400 лв.
III. ДРУГИ БИЗНЕС УСЛУГИ
1. ПОКАНИ – ДЕКЛАРАЦИИ ЗА БИЗНЕС ПЪТУВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ
Вид услуга Цената включва: държавна такса, банкова такса, нотариална такса с ДДС, и цената на услугата с ДДС
Комплексна услуга за административно съдействие при издаване на покани-декларации за бизнес-пътувания на чужденци в България:
За покана с 1 лице72.00 лв.
За покана с 2 лица100.00 лв.
За покана с 3 лица125.00 лв.
За покана с 4 лица155.00 лв.
За покана с 5 лица185.00 лв.
Попълване на клиентско Заявление за ползване на услуга за съдействие при издаване на покана-декларация за чужденциот 12 лв. до 21, 60 лв.
/цена с ДДС, в зависимост от броя на канените лица/
2. ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Вид услуга Цена на услугата в лв. с ДДС /цената не включва съответните държавни, нотариални и банкови такси/
ЕТ60.00 лв.
ООД/ ЕООД120.00 лв.
АД  бълг. лица / без ДТ/300.00 лв.
Други ЮЛ120.00 лв.
3.АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Вид услугаЦена на услугата в лв. с ДДС
Издаване на командировъчна заповед за ЕТ12.00 лв.
Официални запитвания до чуждестранни търговски камари и други организации24.00 лв.
Издаване на становища, потвърждения, удостоверения и др.под. на български и английски език24.00 лв.
Оформяне на търговска кореспонденция12.00 лв.
4. ВЪНШНОТЪРГОВСКИ И ДРУГИ КОНСУЛТАЦИИ
Вид услугаЦена на услугата в лв. с ДДС
Консултации и справки за вносни мита по Митн.Тарифа на РБългария /за една стокова позиция/9.00 лв.
Консултации и справки за мита, данъци, такси и изискуеми документи при износ на стоки в страни, извън ЕС, за 1 митнически тарифен № (на английски език):
–        Мито12.00 лв.
–        Други данъци и такси36.00 лв.
–        Изискуеми документи36.00 лв.
Устна консултация по юридически и икономически въпросимин. 72 лв./на час
Писмени консултациимин. 72 лв.
Изготвяне на договоримин. 72 лв.
5. НАЕМ НА ЗАЛИ И СПОДЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА
Вид услуга Цена на услугата в лв. с ДДС
Наем на зала „САМАРА“ (50 кв.м.):
до 2 часаЦена, общо                      60.00 лв.
до 3 часаЦена, общо                      75.00 лв.
над 3 часаЦена на час                      18.00 лв.
Наем на зала „СРЕДЕЦ“ (22 кв.м.)/и зала „РОДОПА“ (22 кв.м.)
до 2 часаЦена, общо                      48.00 лв.
до 3 часаЦена, общо                      60.00 лв.
над 3 часаЦена на час                      12.00 лв.
Наем за мултимедиен прожекторЦена на час6.00 лв.
Наем за преносим компютърЦена на час6.00 лв.
Наем за микрофонна уредба и озвучаванеЦена на час6.00 лв.
Ангажиране на служител на Камарата в извънработно време за техническо съдействие – кетъринг, техн.оборудванеЦена на час24.00 лв.
Организиране на кетъринг – кафе-пауза, обяд, коктейлПо стандартно меню или по заявка на клиента
Съ-организиране на събития на  клиенти – семинари,презентации, курсове, Б2Б-срещи и участие в изложенияМинимална цена480.00 лв.
Наем на споделено работно място – Индивидуални посещения. /В цената за 1 час престой се включва: Работно място; Високоскоростен интернет; Климатизация; Принтер,Копирни услуги до 5 стр.; Вода; Кафе; Чай./ Цена на час15.00 лв.
6. РЕКЛАМНО ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕДИИ НА КАМАРАТА
Вид услугаЦена на услугата в лв. с ДДС
Продължителност на публикацията
Публикуване на фирмен профил по образец в раздел „Бизнесът на фокус“12 месеца120.00 лв.
Публикуване на рекламно съобщение в категории „Предстоящи събития“ и „Новини“ с препратка към подстраница, съдържаща име, лого (снимка), неограничен брой символи текст и линк към web-сайт на клиента.за 1 ден60.00 лв.
за 1 седмица240.00 лв.
за 1 месец480.00 лв.
Еднократно разпращане рекламно съобщение на до всички абонати от мейлинг листа на Камарата180 лв.
Публикуване на реклама в Икономическия Годишник на Регион Пловдив, за съответната година1 стр. А4,                    480.00 лв.
 ½ стр. А4                    300.00 лв.
7. УСЛУГИ ПО ЗАКРИЛА НА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Вид услугаЦена на услугата в лв. с ДДС
Първоначална обща консултация от експерт за регистрация на обекти на индустриална собственост  – 30 мин.48.00 лв.
Консултация относно закрила на марки,  дизайни, патенти и полезни модели – до 30 мин.Сумата се приспада от цената за закрила на съответния обект72.00 лв.
Предварително проучване за регистрабилност – до 3 дниСловнаКомбинирана
·        на национална марка192.00 лв.216.00 лв.
·        на европейска240.00 лв.264.00 лв.
Регистрация на национална марка, до три класаПърво плащане (при заявяване)828.00 лв.
Второ плащане (при постановяване на решение за регистрация – около 9 месеца след заявяването)600.00 лв.
Подновяване на регистрацията на национална марка, до три класа720.00 лв.
Регистрация на европейска марка (СТМ), до 3 класа1400 евро*
Регистрация на марка в други страни (по реда на Мадридската спогодба или по национална марка)Подлежи на уточняване с клиента
Вид услугаЦена в лв. без ДДСЦена в евро без ДДС
Регистрация на 1 дизайнВ България /до 4 изобр./ В OHIM като европейски дизайн до 7 изобр.
950.00 лв.700 евро
Вписване на промени в името или адреса на  притежателя на марка/дизайн200.00 лв.
Изготвяне и вписване на договор за лицензия/ прехвърляне на марка/дизайнОт 200 лв. до 600 лв.
/в зависимост от обема на договора/
Годишен абонамент за мониторинг на 1 марка (следене за заявени сходни марки)180.00 лв.
Внасяне на опозициясрещу национална заявка за маркасрещу европейска заявка за марка (СТМ)
от 800 лв. до 1000 лв.
/според фактическата и правна сложност/
800 евро
Защита срещу внесена опозицияпред Патентно ведомствопред OHIM
от 400 лв. до 800 лв.
/според фактическата и правна сложност/
от 350 евро до 800 евро
Обжалване решения на отдела по опозициина Патентно ведомствона OHIM
от 600 лв. до 800 лв.
/според фактическата и правна сложност/
от 1200 евро до 1500 евро
Подаване на искане за заличаване/отмяна регистрациятана национална маркана европейска марка (СТМ)
от 800 лв. до 1200 лв.
/според фактическата и правна сложност/
от 1100 евро до 1500 евро
Консултации по нарушение на права на ИС120 лв. / на час
8. ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ
8.1. ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ
Езикови групиЦена на услугата в лв. с ДДС
СтандартенБърз
/2 работни дни//за следващия работен ден/
ПЪРВА ГРУПА: английски, немски, френски, руски11,50 лв/стр. за клас Ø13,50 лв/стр. за клас Ø
12,50 лв/стр. за клас А14,50 лв/стр. за клас А
14,50 лв/стр. за клас Б16,50 лв/стр. за клас Б
18,50 лв/стр. за клас В20,50 лв/стр. за клас В
ВТОРА ГРУПА: италиански, испански13,50 лв/стр. за клас Ø15,50 лв/стр. за клас Ø
14,50 лв/стр. за клас А16,50 лв/стр. за клас А
15,50 лв/стр. за клас Б17,50 лв/стр. за клас Б
по запитване – кл. Впо запитване – кл. В
ТРЕТА ГРУПА: полски, чешки, сръбски, хърватски, гръцки16,50 лв/стр. за клас Ø18,50 лв/стр. за клас Ø
18,50 лв/стр. за клас А20,50 лв/стр. за клас А
20,50 лв/стр. за клас Б22,50 лв/стр. за клас Б
по запитване – кл. Впо запитване – кл. В
ЧЕТВЪРТА ГРУПА: турски, румънски, молдовски, македонски, албански, словашки17,50 лв/стр. за клас Ø19,50 лв/стр. за клас Ø
18,50 лв/стр. за клас А20,50 лв/стр. за клас А
20,50 лв./стр. за клас Б23,50 лв/стр. за клас Б
по запитване – кл. Впо запитване – кл. В
ПЕТА ГРУПА: португалски, холандски, украински25,50 лв/стр. за клас Ø31,50 лв/стр. за клас Ø
27,50 лв/стр. за клас А32,50 лв/стр. за клас А
29,50 лв/стр. за клас Б33,50 лв/стр. за клас Б
по запитване – кл. Впо запитване – кл. В
ШЕСТА ГРУПА: унгарски, датски, шведски, норвежки, финландски, словенски, литовски, латвийски, естонски, арабски, корейски, китайски, японски, персийски, иврит, арменски, грузинскиПО ЗАПИТВАНЕПО ЗАПИТВАНЕ
Всички клиенти ползват отстъпка от 0,50 стотинки на страница за преводи, издадени в електронен вариант или на хартиен носител без подпис на преводача.
Клас Ø включва следните документи: общински бланкови документи.
Клас А включва следните документи: дипломи, академични справки, сертификати, декларации, удостоверения, лична и фирмена кореспонденция и подобни неспециализирани текстове без терминология.
Клас Б включва следните документи: технически, икономически, счетоводни, юридически и друга специализирана литература и документация, научни статии, изследвания.
Клас В включва следните документи: медицински текстове – епикризи, лекарски становища, амбулаторни листи, имунизационни паспорти и подобни.
Важно: Клиентът заплаща количеството машинописни страници на вече преведения текст. По стандарт една машинописна страница е 1800 знака по БДС (вкл. интервалите).
ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръкописни текстове в подаваните документи за превод се прибавят от 20% до 60% надценка върху цената за преводна страница.
Писмени преводи, които се приемат или издават в неделя или друг официален почивен ден се таксуват на двойна цена от тази на стандартна поръчка.
8.2. УСТНИ ПРЕВОДИ И СЪПРОВОЖДАНЕ
Езици от първа група – 60 лв на час с ДДС
Езици от втора група – 72 лв на час с ДДС
За останалите групи езици – по индивидуално запитване.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Таксите за легализация на документи не са включени в таксата за превод и се изчисляват за всеки конкретен случай.
Ценоразписът е утвърден от Председателя на Сдружение „Търговско-Промишлена Камара – Пловдив“, и влиза в сила от  01.02.2023 г.
Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games