fbpx
ЧЛЕНСТВО

Членуването в Сдружение Търговско-Промишлена Камара – Пловдив е доброволно, членовете на Сдружението запазват своята икономическа и юридическа самостоятелност. Членовете на Сдружението са Пълноправни и Почетни.

Почетни членове се приемат за членове на Камарата въз основа на писмено Заявление за членство от законов или упълномощен представител на кандидат-члена до Председателя на Сдружението, в която кандидатът за член заявява, че приема настоящия Устав.Членственото правоотношение възниква след заплащане на годишен членски внос от 200 лв , и писмената резолюция за одобрение на Председателя на Сдружението върху заявлението за членство.

    1. Допълнителни справки по въпросите на членството на тел.: 032 908989

Права на членовете 

Да ползват с предимство, безплатно или с намаление услугите на Сдружението съобразно предвиденото в неговата тарифа;

Да получават информация за планираните дейности на Сдружението, информационни бюлетини и издания;

Да участват в инициативи и събития на Сдружението;

Да участват в инициирани от Сдружението браншови съвети, секторни групи и работни комисии;

Да се включват в бизнес -мисии на Сдружението в страната и чужбина;

Да получават от Сдружението препоръки и референции пред бизнес-партньори;

 

ПРЕДИМСТВА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА-ПЛОВДИВ

  • Публикуване на информация за фирмата в Интернет на страницата на Търговско-промишлена Камара-Пловдив.
  • Предоставяне на безплатни консултации от експертите в палатата, съобразно компетентността им по въпроси, свързани с дейността на фирмата: митнически, данъчни, счетоводни, юридически, по въпросите на качеството, мениджмънта, стандартизация и сертификация, маркиране на продуктите, ISO, получаване на фирмени префикси за код по ЕАН /баркод/, източници на финансиране, програми, информация и консултация за търгове, електронна търговия и др.
  • Получаване на информация по електронна поща за предстоящите мероприятия и събития във връзка с бизнеса, организирани от Камарата и други бизнес организации.
  • Получаване на бюлетин с оферти.
  • Предоставяне на безплатна адресна информация за намиране на бизнес партньори при запитване – 3 справки.
  • Включване в изданието Икономически годишник с адресна информация и основни дейности на фирмата.
  • Участие в кръгли маси и дискусии по въпроси, свързани с икономическото състояние на региона и страната.
  • Получаване на референция за фирмата на български или английски език за представяне при участие в търгове в страната и чужбина.
Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games