Национална компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) обяви нови поръчки на обща стойност около 230 млн. лв.
Най-голямата от тях е “Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив – Бургас”, която е с дължина 293 км, с прогнозна стойност 195.4 млн. лв. без ДДС, като крайният срок за подаване на оферти е краят на март. Целта на проекта е да се изградят модерни системи за сигнализация в гарите и между тях, нови системи за телекомуникации, системи за информация на пътниците, изграждане на пунктове за контрол на подвижния състав и т.н.
Другите по-малки поръчки са за консултантски услуга по контрол, управление, оценка на съответствие, строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за железопътните участъци Елин Пелин – Костенец и Костенец – Септември.
Надзор и други неща 
Индикативната стойност на първия проект от Елин Пелин до Костенец е 22.7 млн. лв. без ДДС с краен срок за подаването на оферти 26 февруари 2018 г. Той се изпълнява по Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. и е част от проекта “Модернизация на железопътната линия София – Пловдив”.
Индикативната стойност на проекта за участъка между Костенец и Септември е малко над 9 млн. лв., крайният срок за подаване на оферти е 19 февруари 2018 г. като проектът се финансира по линия на механизма за свързване на Европа.
Мгапоръчките на НКЖИ
Самата модернизацията на жп линията от Елин Пелин до Септември е с впечатляващата индикативна стойност от близо 1.4 млрд. лв. Модернизацията е разделена от Елин Пелин до Костенец (1 млрд. лв.) и от Костенец до Септември (361 млн. лв.).
Поръчките бяха отрити през лятото. Търговете обаче бяха спъвани от жалби, които впоследствие бяха отхвърлени от Комисията за защита на конкуренцията, а срокът за подаването на офертите е удължен до февруари. Търговете бяха блокирани в началото на август от дружествата “Инженеринг груп 04” и “Интерпром”, като и двете оспориха самото решение на НКЖИ за откриването на поръчките. Първата компания обжалваше търга за Елин Пелин – Костенец, а “Интерпром” жп – пътя до Септември. Пред Върховния административен съд двете компании поискаха временно спиране на търговете, но през октомври ВАС отхвърли исканията на дружествата и остави в сила решенията на КЗК.
Възраженията на компаниите са към редица детайли, които стандартно се ползват за отстраняване на конкуренцията: липса на по-дълъг срок за подготвяне на оферти, спорни основанията за отстраняване на кандидати от процедурата, неясно определен обект за изпълнение, ограничителни изискванията към опита на екипа, порок в одобрената от възложителя методика за оценка на предложенията и редица други.
Вече сключени 
Целта на НКЖИ е до края на 2022 г. да има една модернизирана жп линия, която да свързва сръбската граница с пристанище Бургас, и търговете на НКЖИ от няколко години привличат сериозен строителен интерес.
До края на годината трябва да започне строителството и на жп линията от София до Елин Пелин. Проектът беше спечелен от хасковското дружество АБ в обединение с унгарската “Келет – УТ” срещу цена 120 млн. лв. без ДДС. В бранша от известно време насам свързват тази компания с депутата от ДПС Делян Пеевски.
Започна ремонта и на жп отсечката от Скутаре до Оризово – част от жп линията Пловдив – Бургас, която ще е на стойност 63 млн. лв. без ДДС. Изпълнител на ремонта е обединение между “Трейс груп холд”, “Инфраструктурно строителство” и “РВП Илиенци”, в което водеща е ролята на “Трейс.

Източник: http://www.capital.bg

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games