Клъстер Тракия икономическа зона и Областен информационен център – Пловдив организират среща с тема: „Актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по схеми, финансирани от Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) през 2016 год.”.

 

Безплатният информационен ден, който е част от кампанията „Успешни ЗАЕДНО“, ще се проведе на 18 април 2016 год. /понеделник/, от 10 часа в конферентната зала в сградата на Община Марица на бул. „Марица“ 57 А, гр. Пловдив.

  По време на срещата, експерти на Областен информационен център – Пловдив ще представят конкурси и мерки за финансиране на проекти на фирми по оперативните програми  и ПРСР през 2016 г. Интересуващите се фирми ще могат да се обърнат към консултантите от „Клъстер Тракия икономическа зона“, които разработват и управляват проекти по Европейски оперативни програми.

 

За повече информация и въпроси за събитието, моля обърнете се към г-н Камен Стратиев. Тел. за контакти: 032 656 407; моб. 0879 224 982.

Моля да потвърдите вашето участие на мейла на Катя Стайкова от Клъстер Тракия икономическа зона – katista@abv.bg.

 

            Програма на събитието

 

10:00 – 10:30

Регистрация на участниците

 

10:30 – 10:40

Откриване. Приветствие към участниците.

Кратко представяне на приоритетите на работа на ОИЦ – Пловдив за 2016 г. и на новата информационна кампания „Успешни ЗАЕДНО”  

 

10:40 – 10:50

 

 

 

10:50 – 11:00

„Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“    основни параметри на очакваната процедура

Лектор: Eксперт на ОИЦ  – Пловдив

 

„Добри и безопасни условия на труд“ –

основни параметри на очакваната процедура

Лектор: Eксперт на ОИЦ  – Пловдив

 

11:00-11:10

„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”

Лектор: Eксперт на ОИЦ  – Пловдив

 

 

11:10 – 11:25

 Актуални и очаквани процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси” и Програма за развитие на селските райони

Лектор: Eксперт на ОИЦ  – Пловдив

 

11:25 – 11:45

Дискусии с участниците относно новостите през настоящия програмен период по отношение финансиране на бизнес проекти, както и предложения за облекчаване на процедурите по кандидатстване и отчитане на проекти

 

11:45 – 12:00

Индивидуални срещи с експерти от ОИЦ и Клъстер Тракия икономическа зона

 

 

12:00

Край на информационното събитие

 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

 

Инж. Пламен Панчев, председател на Клъстер Тракия икономическа зона

 

Камен Стратиев, вр. и. д. Управител на ОИЦ – Пловдив

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games