fbpx

Проектът Create.Industry! – Bridging Culture and Creativity of Bulgaria and Azerbaijan е одобрен и финансиран от инициативата 𝐄𝐔𝟒𝐁𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬: 𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐞𝐬 (𝐄𝐔𝟒𝐁𝐂𝐂) на Европейския съюз, управлявана от EUROCHAMBRES, която включва страните от т.нар. Eastern Partnership – Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна.
Проектното партньорство цели да свърже Български и Азербайджански представители от сектора на творческите индустрии, за да обменят опит и да положат основите на съвместни инициативи и бъдещо партньорство.
Нашият партньор от Азербайджан е AHK German-Azerbaijani Chamber of Commerce – Baku.

Този проект има за цел да допринесе за развитието на двустранни и многостранни партньорства в творческите индустрии от селските райони в областта на занаятите, дизайна и модата, визуалните и сценичните изкуства, като предоставя на МСП възможност да представят бизнеса си в ЕС и азербайджански колеги и институции.
Дейностите предвиждат взаимни работни посещения в двете страни на групи от 10 малки и средни предприятия, както и онлайн тематични семинари, изготвени съвместно с експерти от бранша.
Предварителният дневен ред на проекта включва виртуална начална среща и дигитални обучителни сесии за участващите компании, които ще се проведат на 1-2 март 2022 г. В рамките на проекта азербайджанските компании ще имат възможност да представят своите продукти и услуги по време на 5-дневнa бизнес мисия на български компании до Азербайджан 13-17 април 2022 г. Това ще включва и 1-ви Азербайджански селски – културен фестивал, който ще бъде организиран в Азербайджан. След това, в рамките на 5-дневно бизнес пътуване на азербайджански компании в България през май 2022 г., компаниите ще участват в Пролетния Панаир на занаятите и изкуствата в Пловдив на 19 май 2022 г.

Проектът „Create.Industry! се финансира от инициативата на Европейския съюз EU4Business: Connecting Companies (EU4BCC), която се управлява от EUROCHAMBRES.

Вярваме, че проектът ще донесе реални ползи на Българските и Азерските занаятчии и артисти, ще създадем нови партньорства и възможности за развитие на творческите индустрии в двете страни.

За контакти и повече информация:
Елена БОЯДЖИЕВА, Експерт „Бизнес-услуги”
Търговско-Промишлена Камара – Пловдив | Enterprise Europe Network
Tel.: 032 908 999; 0878 809 140 | Е-mail: een@pcci.bg | http://www.pcci.bg


Този проект е инициатива на Европейския съюз.

Съдържанието на тази страница представлява само възгледите на автора и е негова/нейната отговорност; не може да се счита, че отразява възгледите на който и да е орган на Европейския съюз. Европейската комисия не поема никаква отговорност за употреба на информацията, която съдържа.

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games