fbpx
Проучване относно развитието на туризма в България по проект GreenHost

Проучване относно развитието на туризма в България по проект GreenHost

Търговско-Промишлена Камара-Пловдив е партньор по проект: GreenHost – Vocational Excellence, Policy and Enterprise United for Hospitality Management Skills Adapted on Environmental Footprint Methods, който цели да извърши проучвания за развитието на туризма в...
Проект FEA-VEE: Доклад за уменията на работната сила на пазара на труда в модата и текстила

Проект FEA-VEE: Доклад за уменията на работната сила на пазара на труда в модата и текстила

През месец май партньорите по проект FEA-VEE извършиха анализ на пазара на труда и уменията на работната сила в текстилната индустрия по държави, който ще бъде публикуван в началото на следващия месец. Целта на анализа е да се съберат данни относно ...

Тема 4.2: Промени в икономическия живот

Промени в междуфирмените отношения Нови тенденции в междуфирмените и корпоративни отношения Сътрудничеството по веригата да доставките и сключването на сделки, в съвременните услови, съдържат вече елементи на грижа за природата. „Зелени” вериги на доставка –...

Тема 3.2: Зелената икономика и държавата: Зелени обществени поръчки

Зелени обществени поръчки Зелени обществени поръчки, съобразени с околната среда, се провеждат по процедура, при която екологичните съображения са част от критериите при възлагане на обществената поръчка. Общинските, регионалните и/или националните власти включват...

Тема 3.1: Зелената икономика и държавата: Фискална политика

Фискална политика Еко-данъци Грижата за околната среда се забелязва в едно направление на икономическия живот, което е изцяло отговорност на държавата – фискалната политика. По дефиниция тя има за цел да финансира публичния сектор и да служи като инструмент за...

Тема 2. Зелена икономика – модел и дефиниции

Какво е зелената икономика? В ежедневието ни, независимо дали сме на работното място или сме отдадени на любимите си хобита, непрекъснато сме заобиколени от теми, свързани със “зеленото”. Основната разлика между зелената икономика и традиционната икономика, е че...

Тема 1. Устойчиво развитие

Защо се налага да преминем към зелена икономика? Планетата разполага с ограничени ресурси, а понастоящем ние добиваме и използваме повече, отколкото Земята е в състояние устойчиво да предостави. Природните ресурси са суровините, които дават основата за производството...

Тема 4.1: Промени в икономическия живот

Нови икономически сектори Възникват нови икономически сектори: Дейностите, които се извършват в рамките на зелената икономика, водят до промени в стопанския живот на хората, до появата на нови икономически сектори и до производството на нови видове продукти и услуги....
Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games