fbpx

 

ПРЕДСТАВЯНЕ
на
Enterprise Europe Network – Пловдив

 

Европейската мрежа Enterprise Europe Network е най-голямата в световен мащаб информационно-консултантска мрежа на Европейската Комисия, чиято цел е да подпомага малките и средните предприятия в развитието на техния иновативен потенциал и да повиши информираността им за политиките на Европейския съюз, насочени към бизнеса.

Създадена бе на 7 февруари 2008 г. в Брюксел. На тази дата заместник-председателят на Европейската комисия Гюнтер Ферхойген обяви официалното начало на Enterprise Europe Network.

 

Центърът Enterprise Europe Network – Пловдив към Търговско-Промишлена Камара – Пловдив стартира като продължение на функциониращия като отдел от 1999 г. до края на 2007 г. Евро Инфо Център. Мрежата от центрове в България осигурява пълно териториално покритие на страната, като обединява общо 12 организации, които функционират в София, Пловдив, Сандански, Стара Загора, Враца, Ямбол, Добрич и Русе.

 

В международен план мрежата Enterprise Europe Network включва:

 • над 500 организации, включващи търговски палати, агенции за регионално развитие и университетски технологични центрове;
 • над 4 000 опитни професионалисти;
 • дейности в над 40 държави.

 

Принцип на предоставянето на услуги :

 • общодостъпни
 • безплатни за стандартно ниво
 • платени за специализирано ниво

 

Услуги

Enterprise Europe Network предлага следните интегрирани бизнес, информационни и консултантски услуги:

 • Подпомагане на МСП да излязат на международния пазар
 • Бизнес сътрудничество
 • Достъп до европейско финансиране за МСП
 • Подпомагане на иновационните процеси във фирмите

Още за иновациите:

Технологичен трансфер и иновации:

 • Съдействие за технологичен трансфер и технологично развитие;
 • Съдействие при пазарната реализация на научни разработки
 • Предоставяне на информация за иновационните политики, законодателството и програмите за подпомагане на МСП;
 • Организиране на кооперационни борси за технологичен трансфер и ноу-хау
 • Предоставяне на информация за технологични оферти и заявки

Още услуги на мрежата:

 • Информация за функционирането и възможностите на вътрешния пазар на стоки и услуги, включително препращане към актуални търгове;
 • Информация за сертификацията на продукцията, митническите формалности и процедури, СЕ маркиране и др.;
 • Измерване влиянието на съществуващите политики и въвеждането на нови, свързани с МСП, чрез проучвания мнението на бизнеса и анализиране на получената информация;
 • Оказване на помощ на МСП в трансгранични дейности и международно сътрудничество;
 • Подпомагане на МСП при намирането на партньори.

 

Допълнителна информация:

Национален сайт на Enterprise Europe Network – България

Официален сайт на Enterprise Europe Network

 

За контакт с нас:

Ангел Хронев   /  Елена Бояджиева
Enterprise Europe Network – Пловдив към Търговско-Промишлена Камара – Пловдив
ул. Самара 7, ет.3
тел.  032 908 998, 908 999
Е-mail: een@pcci.bg   /   URL: een.pcci.bg

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games