fbpx

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK – ПЛОВДИВ

 

Мрежата Enterprise Europe Network /EEN/ подпомага иновативния растеж на бизнеса в международен мащаб. Това е най-голямата световна мрежа под егидата на Европейската Комисия за подкрепа на малки и средни предприятия (МСП) с международни амбиции.
Мрежата оперира в повече от 60 страни по света – в 28-те страни-членки на Европейския съюз, в страните кандидатки – Турция и Македония, в страните от Европейското икономическо пространство – Норвегия и Исландия, и в други страни като Армения, Израел, Швейцария и др..
Тя обединява над 3000 експерти от повече от 600 организации-членки – които имат задълбочен опит и традиция в подкрепа на бизнеса.

Българската мрежа Enterprise Europe Network работи от 2008 г обединява дейността на едни от най-активните и добре познати консултантски организации в отделните региони на страната, чиито сътрудничество осигурява пълно географско покритие за фирмите. Пловдивската EEN точка за контакт, покриваща  Южен Централен Регион, е разположена в Търговско-Промишлена Камара-Пловдив.

Списък на всички организации в Enterprise Europe Network можете да намерите ТУК

Българските МСП могат да се възползват безплатно от услугите на мрежата, в следните направления:

 

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

Липсата на ресурс във фирмите е проблем те да бъдат в течение с всички касаещи ги новости на Европейско ниво. За целта мрежата Enterprise Europe Network предоставя информация и консултации за интегриране на бизнеса в европейския пазар.

КОНСУЛТИРАМЕ БИЗНЕСА ОТНОСНО:

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: предварителна оценка на възможностите за кандидатстване, консултация за разработване и управление на проекти, съ-финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

След предварително представяне на бизнеса Ви и намеренията Ви за развитие, можем да Ви запознаем с възможностите за финансиране във Вашия сектор, както по линия на Оперативните програми и Националното финансиране, така и за средствата, които се отпускат чрез директно финансиране от програма COSME на ЕК, HORIZON 2020 и др. наднационални инструменти.

ТЪРГОВСКИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМИ: наш експерт с дългогодишен практически опит може да окаже необходимото съдействие касаещо определяне на тарифни кодове, мита, търговски ограничения и режими, митнически процедури по внос и износ, критериите за екологичност на стоките, СЕ маркиране и др.

ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, в. т.ч. европейски политики и законодателство, консултации по функционирането и възможностите на вътрешния пазар на стоки и услуги, включително препращане към актуални търгове; изготвяне на договори; др.

ТЪРСЕНЕ НА БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ

ПОДДЪРЖАМЕ БАЗА ДАННИ С ОФЕРТИ ЗА БИЗНЕС  СЪТРУДНИЧЕСТВО

ПУБЛИКУВАЙТЕ ПРОФИЛ НА ВАШАТА КОМПАНИЯ в базата данни с оферти на Enterprise Europe Network🔗 – безплатно, с помощта на нашия екип.

Мрежата ни поддържа база данни с фирми, които търсят или предлагат различен вид бизнес или технологично сътрудничество с чуждестранни партньори. За включване в тази база е необходимо да се попълни формуляр на английски език, ние качваме информацията, и след известен срок на валидиране, профилът се публикува и разпространява в страните, към които фирмата е заявила интерес като потенциални пазари. Това е една напълно безплатна възможност за достигане до партньори от ЕС, Русия, Турция, САЩ, Бразилия и редица други държави.

ТЪРСЕТЕ САМОСТОЯТЕЛНО в базата данни с оферти на Enterprise Europe Network🔗, където можете да разгледате вече публикуваните оферти в платформата  и потърсите подходящия за Вас партньор по ключова дума, регион, сектор и т.н.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ПЕРИОДИЧНИТЕ ОФЕРТНИ БЮЛЕТИНИ,  публикувани на нашия сайт 🔗: Екипът ни изготвя и публикува периодични бюлетини с най-интересните оферти от мрежата, които са с подходяща насоченост за предприятията от региона. Цялата информация се актуализира постоянно и не е необходима регистрация. Предоставените услуги са безплатни.

ПРИ ПРОЯВЕН ИНТЕРЕС към конкретен профил от базата данни е необходимо да попълните кратък On-line формуляр за проявен интерес, с данни за Вашата компания и търсеното сътрудничество, и да го изпратите на адрес: office@pcci.bg или изпратете директно запитването си през Интернет чрез платформата на EEN, след като направите бърза регистрация в системата.

Повече информация >>

ОРГАНИЗИРАМЕ В2В СРЕЩИ, БИЗНЕС МИСИИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

 В2В /Business-to-Business/ СРЕЩИТЕ са една от основните дейности, организирани от мрежата Enterprise Europe Network.

C Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, като част от мрежата, съорганизира и популяризира подобни събития в страната и чужбина. Тези срещи по браншови признак са отлична възможност да установите контакт с потенциални бизнес партньори и колеги от Вашия сектор, да обмените знания и опит, в резултат – да разширите бизнеса си и да стъпите на нови пазари.

C Обикновено това са съпътстващи прояви от програмата на най-големите търговски и производствени изложения и панаири в света. Организацията на срещите се извършва изцяло онлайн чрез специализирано приложение B2match, което многократно улеснява процеса и подобрява ефектите от събитията.

C За някои от събитията се предвижда и финансова подкрепа за участниците, осигурена от ЕК под формата на ваучери за пътуване, настаняване, дневни и т.н. Изчерпателен списък със всички събития, организирани от мрежата, можете да намерите в Календара със събития на ЕЕН 🔗.

ОРГАНИЗИРАМЕ БИЗНЕС МИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ: Търговско-Промишлена Камара -Пловдив съорганизира и популяризира сред местния бизнес възможности за участие в български бизнес делегации в чужбина, водени от Правителството или Президенството,Българска Търговско-Промишлена Палата, Агенцията за МСП и други организации и институции.

 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ

 МОЖЕМ ДА ВИ ОКАЖЕМ СЪДЕЙСТВИЕ ЗА: 

Технологичен трансфер и технологично развитие – технологична оценка на производството и технологично проучване с цел улесняване на иновационните процеси;

Пазарната реализация на научни разработки – трансфер на нови продукти и процеси към европейски партньори, търсене на технологични и бизнес партньори, създаване на високотехнологични смесени пред приятия.

Достъп до информация за иновационните политики, законодателството и програмите за подпомагане на МСП.

КАНАЛ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Мрежата служи като двупосочна улица между предприемачите и Европейските институции, обменяйки информация и мнения в двете посоки. В този смисъл, част от дейността й е измерване влиянието на съществуващите политики и въвеждането на нови, свързани с МСП, чрез проучвания мнението на бизнеса и анализиране на получената информация.

СЕКТОРНА ГРУПА "ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ"

СЕКТОРНА ГРУПА "ТУРИЗЪМ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО"

АКТУАЛНО: СЪБИТИЯ И НОВИНИ

 

Немска фирма осъществи срещи с потенциални партньори от България в областта на машиностроенето и металообработката

В периода между 19 и 20 септември в Търговско-Промишлена Камара - Пловдив се проведоха двустранни бизнес срещи в сектор машиностроене и металообработка с подкрепата на ЕЕN. В търсене на български подизпълнители за немски фирми-възложители представители на немската...

ПОКАНА за участие в Б2Б срещи с компании от Словакия на 21.09.2022

На 21 септември 2022 г. от 11,00 ч. в зала Самара на Търговско-Промишлена Камара - Пловдив ще се проведат двустранни В2В срещи със словашки компании от различни сектори. Срещите се организират от Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, Enterprise Europe Network –...

Българска делегация от занаятчии и артисти на Б2Б мисия в Баку, Азербайджан 4-8.08.2022

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив организира и съпроводи българска делегация от занаятчии и артисти на Б2Б мисия в Баку, Азербайджан 4-8.08.2022. Групата се състоеше от 7 представители от сектора на Творческите индустрии, а общо 10 български фирми бяха...

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games