fbpx

На 21 юни 2024 г. в Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, се проведе фокус група на тема „Умения на кадрите в сектор „Туризъм“ по проект GreenHost“ в партньорство с Министерството на Туризма на РБ и Евроалианс ООД. Събитието събра представители на туристическия сектор, академични лица и експерти, които обсъждаха кои са критично важните умения, необходими за служителите в туризма в контекста на настъпващите промени в световен план – а именно ориентацията към устойчиво развитие, енергийно неутрална икономическа дейност и динамична цифровизация на секторите.

Събитието започна с приветствие към участниците от Председателя на Камарата г-н Ангел Хронев. Организаторите представиха проекта GreenHost и основната цел на фокус групата, а именно идентифициране на ключовите умения, които трябва да притежават служителите в туризма, за да отговорят на съвременните изисквания на индустрията.

Модератор на дискусията беше Вера Маркова – консултант по устойчиво развитие и зелен предприемач.  Дискусиите бяха структурирани около няколко ключови въпроса. Специален акцент беше поставен върху значението на цифровите умения в сектора и необходимостта от обучение на служителите за работа със съвременни специализирани софтуерни решения и усвояването ми чрез практическо обучение. Бяха посочени умения като работа с резервационни системи, управление на онлайн платформи за обратна връзка от клиенти и използване на аналитични инструменти за проследяване на клиентския опит. Участниците разгледаха въпроса за сертифицирането на цифровите умения и как различни програми за сертифициране могат да бъдат интегрирани в обученията на туристическия персонал.

Специален фокус бе поставен върху нарастващото значение на зелените умения в областта на туризма и изоставането на България в прилагането на различни зелени и устойчиви практики. Участниците отбелязаха, че устойчивото развитие и екологичните практики са все по-важни за потребителите, но все още много от тях са скъпо-струващи, не почиват върху добре уредена нормативна база  и липсва мотивация от страна на бизнеса за прилагането им.

Все пак, подчертано бе и значението на традиционно важните за сектора социални и културни умения: умения за спазване на йерархията в организацията,  осъзнаване на служебната роля и начина на комуникация с клиента спрямо съответната длъжност, бяха сред ключовите по важност за хотелиерския бизнес, наред със способността за грамотна вербална и писмена комуникация, добра лична хигиена и възпитание, владеене на езици и др.

 

Проектът GreenHost е финансиран от Европейския съюз. Вижданията и мненията в тази публикация са само на авторите и не отразяват задължително тези на Европейския съюз или Изпълнителната агенция на Европейския съюз за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито EACEA могат да бъдат държани отговорни за тях.

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games