fbpx

Tърговско-Промишлена Камара – Пловдив организира серия от срещи на 25, 26 и 27 юни с представители на компании от секторите строителство, ОВК и ВЕИ. Целта на тези срещи бе да се представят възможностите за бизнес сътрудничество между компаниите и услугата МултиХоум, както и да се получи обратна връзка по основни проблеми и потенциала за развитие в сектора на сградното обновяване.

Проектът МултиХоум заработи от края на миналата година с основната мисия да спомогне и улесни целия процес на едно сградно обновяване за гражданите като опосредства контакта им с бизнесите от сферата на обновяването, както и да ги насърчи и убеди в ползите от прилагането на интегрирани и амбициозни мерки за енергийна ефективност и ВЕИ.

Ползотворните дискусии очертаха пътя за потенциално сътрудничество с представителите на присъстващите компании, които изразиха готовността си да бъдат от полза на гражданите в процеса на обновяване, да комуникират с тях и да им съдействат.

Акцент бе поставен върху необходимостта от постигане на дълбочинно обновяване, а не само на мерки по фасадната обвивка, които трудно могат да постигнат значителни енергийни спестявания. Бе изтъкнато, че е наложително да има добро взаимодействие между фирмите изпълнители и доставчиците на услуги и технологии за сградно обновяване. 100%-вото финансиране по националните програми за обновяване е опорочило пазарните практики и компрометирало дори добрите примери на изпълнени обекти. Констатирана бе и липсата на връзка между финансиращите програми, както и ограничителните условия за реализиране на по-амбициозни мерки.

Компаниите декларираха, че искат и ще бъдат максимално близо до нуждите на гражданите и развитието на пазара. Пазарът е динамичен и се променя на всеки три до пет години, затова собствениците трябва да се доверяват на професионалната компетентност на компаниите.

Разходите за обновяване и различните механизми за финансиране са също от голямо значение за гражданите. Успешните практики показват приложение на комбинации от финансови инструменти: заеми, безвъзмездни средства, гаранции с държавно подпомагане. Търговско-Промишлена Камара – Пловдив планира още срещи с бизнеси от сферата на сградното обновяване, както и с финансиращи институции и банки, за да се разработят подходящи финансови инструменти, покриващи целия процес на жилищно обновяване.

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games