fbpx

 

МултиХоум е проект, който се реализира с подкрепата на програма LIFE на Европейския съюз и стартира през ноември 2023. Основна му цел е да изгради сътрудничество между граждани, бизнеси и общини в подкрепа на обновяването на жилищни сгради в област Пловдив. В рамките на проекта заработи специализирана услуга за консултиране на гражданите от всички 18 общини от региона по отношение на обновяване на техните жилищни сгради, замяна на старите отоплителни уреди и интегриране на индивидуални ВЕИ инсталации. Услугата ще улесни целия процес на жилищно обновяване – от експертното консултиране до реалното обновяване. Специализиран технически екип  и платформа за консултации ще осигуряват директна и надеждна връзка с доставчиците на продукти и услуги в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

Като част от дейностите за сътрудничество с бизнеса, на 5 юни Търговско Промишлена Камара – Пловдив организира среща с браншови структури в областта на сградното обновяване, на която се обсъдиха възможностите за сътрудничество и критериите за качество на доставчиците. Участие взеха Камара на инженерите в инвестиционното проектиране Пловдив, Българска асоциация за изолации в строителството, Камара на строителите Пловдив, обединения на домоуправители, бизнеси от сектора.

Акцентирано бе на необходимостта от получаване на оптимално и надеждно качество в процеса на сградното обновяване. Поради факта, че гражданите имат предишен опит с прекъснати вериги на доставки и на недобро изпълнение на услугите, МултиХоум ще прилага критерии за „доверен доставчик“.

Всички присъстващи страни се обединиха около позицията, че освен изработването и предлагането на изгодни финансови механизми, е изключително важно да се работи с хората и бизнеса с идеята сградното обновяване да се превърне в пазарно ориентиран модел.  Крайната цел е да се достигне един постоянен и устойчив процес на сградно обновяване, което няма да продължава да се случва само и единствено с публични средства. Гражданите трябва да получат убедеността, че самоучастието от страна на самите на тях е по-надеждния и сигурен начин, за да обновят качествено жилищата си. Енергийна Агенция – Пловдив ще продължи диалога с браншовите структури, както и с фирми изпълнители, заинтересовани да се включат и да съдействат максимално на гражданите в процеса на енергийно обновяване на домовете им.

На 25-26-27 юни ТърговскоПромишлена Камара Пловдив ще бъде домакин и на три последователни срещи с бизнеси от областта на строителството, ВЕИ и ОВК.

На срещите са поканени всички заинтересовани бизнеси, които искат да научат повече за възможностите за популяризиране на дейността си и сътрудничество с МултиХоум, а именно: участие в търговски изложения, придобиване на етикет „доверен доставчик“, продуктови презентации пред граждани, участие в съвместни проекти/ интегрирани услуги и др.

За участие е необходима предварителна регистрация: https://docs.google.com/forms/d/1GF_yP_xu7uMe2nsJC24dHCNNehFVedTxaJrx3ya9OmE/edit 

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games