fbpx

Търговско-Промишлена Камара-Пловдив е партньор по проект: GreenHost – Vocational Excellence, Policy and Enterprise United for Hospitality Management Skills Adapted on Environmental Footprint Methods, който цели да извърши проучвания за развитието на туризма в България, да изработи обучителни материали и да насърчи нарастващата необходимост от повишаване на  квалификацията на персонала в сектор туризъм в условията на преход към зелена и устойчива индустрия.

И по-конкретно:

– да спомогне за привличането на повече млади хора в туризма, като насърчи обмена на студенти и предложи стажантски програми в Гърция и Испания.

– да създаде иновативна учебна програма, както за учениците, така и за обучителите, която да допринесе за въвеждането и развитието на устойчиви икономически модели;

– да предложи реформиране на политиките за зелено предприемачество, като същевременно се даде приоритет на предприемаческите умения и компетентности сред работната сила като част от процеса на учене през целия живот.

В тази връзка, за целите на проучването ни по проекта Ви молим да попълните следния въпросник на този линк: https://forms.gle/kgD8XyhT7KVeXp7o7. Попълването е анонимно и отнема до 5 минути.

Екипът ни ще се радва, ако успеете да изпратите Вашите отговори не по-късно от 12 юни 2024 г., тъй като ни предстои подготовка на доклад за състоянието на сектора в България на база на получената информация, който ще споделим с Вас на по-късен етап.

 

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games