fbpx

На 28 и 29 февруари 2024 г. в Търговско-Промишлена Камара – Пловдив се проведе българо-гръцка бизнес среща на тема: ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОБЛЕПИХА В РАЙОНА НА ПЛОВДИВ, която се осъществи с подкрепата на мрежата Enterprise Europe Network.

Програмата включваше представяне на дейността на гръцките участници, представители на Hippophaes Ellas, Hippo Energy и New Agro Solutions по темата: Облепиха – засаждане, култивиране и бизнес модели, с цел да бъдат стартирани нови партньорства с земеделски производители и заинтересовани фирми от района на град Пловдив.

Бяха споделени добри практики в отглеждането на тази култура и се дадоха допълнителни насоки в тази връзка, като българските участници имаха възможност да зададат свои въпроси по време на дискусиите, както и да осъществят индивидуални срещи с гръцките фирми на втория ден от събитието.

Темата се оказа от изключителен интерес за българските участници, които се включиха активно в срещата и взимаха отношение по дискутираните въпроси.

Специален гост на събитието беше д-р Божура Фиданска – Институт по аграрна икономика София, експерт по растениевъдство и консултант по еврофинансиращи земеделски програми, която изнесе презентация на тема: ЕС финансиране на земеделски дейности, текуща ситуация, местни условия и традиции за отглеждане на растителни култури в България.

В края на срещата се обсъдиха възможности за сключване на двустранен меморандум за сътрудничество между бизнеса и научните среди, който да продължи да подпомага дейностите в посока въвеждане на облепихата в района на Пловдив, като през м.март предстои да бъде проведена втора среща в Пловдив с продължение по темата.

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games