fbpx

Председателят на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, Ангел Хронев, се срещна с кмета на гр. Пловдив, Костадин Димитров, по повод началото на мандата му.

Срещата имаше за цел обсъждане на досегашното добро сътрудничество между двете институции, активизиране на съвместното обслужване на чуждестранните инвеститори, привличани от Камарата, както и възможности за участия във финансиращи проекти за въздействие върху качеството на околната среда в общината .

Обсъдиха се и предстоящите дейности по съвместния проект MultiHome, по програма LIFE на ЕК, който стартира през м.ноември 2023 г.

Координатор на проекта е Енергийна Агенция – Пловдив, в партньорство с Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, Община Пловдив,  Куадро Синерджи и Сдружение на асоциациите на собствениците на жилищни сгради. Проектът e с продължителност три години.

Целта на проект MultiHome е да изгради модел на сътрудничество между граждани, бизнеси и общини в подкрепа на обновяването на жилищни сгради в Област Пловдив. В рамките на проекта ще бъде създадено „Едно гише“ за консултиране на гражданите на всички 18 общини от областта за обновяване на техните домове, замяна на старите отоплителни уреди и интегриране на индивидуални ВЕИ инсталации.

От името на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив г-н Хронев пожела на г-н Димитров успешна и ползотворна работа в новия мандат.

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games