fbpx

Он-лайн обучения по проект FOODRUS: Научете, ангажирайте се и направете разлика, за да спрете разхищението на храна!

Запишете се в новия курс за електронно обучение на FOODRUS, за да научите повече за иновативните решения за намаляване на хранителните отпадъци!

Създаден да даде възможност на отделни хора и общности, този онлайн курс предлага ценни прозрения и практически стратегии за справяне с разхищението и загубата на храна в различни етапи от веригата на хранителната стойност. С осем тематични модула и отделно учебно хранилище , участниците ще имат възможност да изследват нови начини за избягване на хранителните отпадъци и създаване на по-устойчива хранителна система. Учебните модули са следните:

Модул 1 – Концепции за загуба на храна и намаляване и предотвратяване на хранителните отпадъци в Европа

  • За да получите задълбочено разбиране на основните причини и стратегии за предотвратяване на отпадъците, свързани със загубата на храна и отпадъците. Предлагат се конкретни уроци за хляб, месо, риба и зеленчуци, като се подчертават най-добрите практики за кръгови хранителни системи.

Модул 2 – Ролята на сертифицирането за намаляване и превенция на загубата на храна

  • Да се ​​хвърли светлина върху значението на сертифицирането в усилията за намаляване и предотвратяване на загубите на храна. Участниците ще проучат значението на процесите на сертифициране, гарантиращи, че индустриалните стандарти са изпълнени, за да се сведат до минимум отпадъците по веригата на доставки.

Модул 3 – Логистична мрежа на последната миля за загуба на храна и предотвратяване на отпадъците

  • Да се ​​въведе концепцията за решения на последната миля за минимизиране на загубите и отпадъците на храна. Участниците ще получат представа за иновативни стратегии, насочени към оптимизиране на логистиката в крайните етапи на веригата за доставка на храни.

Модул 4 – Наръчник за живи лаборатории и гражданска наука за справяне с разхищаването и загубата на храна

За да се задълбочите в процеса на създаване на наръчник по методология на жива лаборатория. Този ценен ресурс предоставя на хората инструменти за участие в граждански научни инициативи. Чрез активното включване на гражданите в борбата срещу разхищаването на храни можем да насърчим съвместни решения и да стимулираме значима промяна.

Модул 5 – Инструментариумът за добра храна: Устойчива консумация на храни и насоки

  • Модул 5 предоставя на участниците практически знания за подобряване на навиците за пазаруване и потребление с цел намаляване на хранителните отпадъци. Като възприемат насоките за устойчиво потребление на храни, хората могат да направят съзнателен избор, който насърчава кръговата икономика и минимизира отпадъците в ежедневието си.

Модул 6 – Инструменти за управление на хранителните отпадъци: Системата Pay as You Throw и други финансови инструменти

  • Да проучи методологията и приложението на системата Pay as You Throw (PAYT), мощен инструмент за управление на отпадъците. Освен това се въвеждат етично финансиране и други финансови инструменти, които поддържат кръгови бизнес модели.

Модул 7 – Младежки герои за хранителни отпадъци

  • Да ангажираме следващото поколение, като предоставим въведение и работна тетрадка за учениците от началното училище, за да научат за загубата и разхищаването на храна.

Модул 8 – Готварска книга за хляб с нулеви отпадъци: Традиционни и модерни рецепти за хляб, за да избегнете разхищаването на хляб

  • Да се ​​подчертаят историческите и социалните аспекти на веригата на стойността на хляба, като се фокусира върху проблема с отпадъците от хляб. Участниците придобиват представа за причините и решенията, свързани с отпадъците от хляб, като същевременно изследват традиционни и модерни рецепти за хляб, които помагат за минимизиране на отпадъците.

Напълно безплатно , курсът за електронно обучение на FOODRUS е изчерпателен ресурс, който дава възможност на хората и общностите да се борят с разхищаването и загубата на храна. Чрез прилагане на стратегиите, научени в този курс, можем колективно да работим за по-устойчиво бъдеще без отпадъци!

 РЕГИСТРИРАЙ СЕ !

 

 

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games