fbpx

Екипът на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив / Enterprise Europe Network – Пловдив организира и придружи българска бизнес мисия от близо 30 компании на Б2Б срещи по време на изложението за кръгова икономика, енергетика и строителство „Forward Green 2023“ в Солун на 8 и 9 юни 2023.

Б2Б срещите се проведоха паралелно с изложението в HELEXPO, и бяха организирани от Мрежата за подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network – локалните и офиси в Солун, Козани, Пловдив, София и др.

Българските участници проведоха повече от 150 директни бизнес срещи със свои гръцки колеги от секторите възобновяеми енергийни източници, управление на отпадъци, строителство, органични материали и продукти,  и много други, имащи отношение към темите за устойчиво развитие и зелена икономика.

Участници в Българската Б2Б мисия бяха фирми и организации от Пловдив, София и Стара Загора, в това число представители на Община Пловдив – Отдел Екология, Тракия Икономическа Зона, Институт за Трансфер на Технологии, собственици на ВЕИ паркове, търговци и инсталатори на ВЕИ съоръжения, производители на органични продукти, и много други.

Българската мисия беше съпроводена от Ангел Хронев, Председател на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив и Диляна Герджикова, Бизнес консултант в Enterprise Europe Network – Пловдив, които координираха провеждането на Б2Б срещите и подпомогнаха участниците с контакти, препоръки и цялостно съдействие.

„Осъзнаваме нарастващото значение на зелената икономика и в частност оползотворяването на ВЕИ в България, и работим активно за подкрепа на българските фирми в сектора. Изградили сме мрежа от бизнеси и организации, с които си сътрудничим в това направление, и за нас не беше изненада подчертания интерес към Б2Б срещите и изложението GREEN expo в Солун.“,  сподели Ангел Хронев пред медиите.

На изложението беше организиран български щанд от Министерството на икономиката и индустрията и България беше позиционирана като държава почетен-гост на изложението, а представителите на Българските фирми бях осносвни участници в съпровождащите Б2Б срещи.

Форумът предостави още възможност да бъдат обсъждани темите за усложнената енергийна обстановка в Европа, алтернативните доставчици на енергоносители, мерки и технологии за повишаване на енергийната ефективност на предприятията и бита, инвестициите в кръговата, управлението на отпадъците, „зелено“ финансиране, енергийната трансформация, „зелен“ транспорт, „синя“ икономика и др.

 

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games