fbpx

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив информира фирмите от сектор ИКТ за следната възможност:

Отворена за кандидатстване е покана, която ще финансира разработването, тестването, валидирането и навлизането на пазара на решенията на ИНДУСТРИЯ 4.0 чрез повишаване на нивото на технологична готовност (TRL) /зрялост на предложените решения при предоставяне на иновативни стоки, услуги и процеси.

Ще бъдат подкрепени две схеми според нива на зрялост: TRL 5-7 и TRL 8-9

Кой може да кандидатства:

Проектни предложения за дигитализация на МСП следва да се подават индивидуално от МСП доставчик на технологии или от партньорство на две МСП доставчици на технологии за комплексни решения, като следва да има един индустриален партньор.  Силно се насърчават  трансграничните партньорства .

Всички кандидати [кандидат(и) доставчик на технологии, индустриален партньор] трябва да са регистрирани в една от държавите-членки на ЕС27 или в асоциираните държави по Хоризонт 2020. Списъкът на държавите, асоциирани с Хоризонт 2020, е достъпен тук.

За повече информация последвайте линка: https://mind4machines.eu/open-calls-2/.

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games