fbpx

Институтът за технологичен трансфер и иновации (ИТТИ) е партньор по проекта САФИР
(2020-1-BG01-KA201-079265), който се изпълнява по програма Еразъм +.

Като част от изпълнението на проектните дейности, екипът на ИТТИ организира семинар за
пилотна/предварителна оценка на разработените материали. Коментарите, мненията и
препоръките на участниците след тестването им, ще бъдат използвани за изготвянето на
необходимите корекции и/или допълнения на предложените продукти.

Семинарът ще се проведе онлайн на 17.06.2022г. от 10.00 часа.

Линк за регистрация:
https://docs.google.com/forms/d/1Ryknw0rtectB3ucjdC9xXZFJqGnVz17QKFPEPmXalNo/edit

Регистрацията е отворена до 15.06.2022 г.
Всеки, който е заявил желание за участие, ще получи линк за достъп.

Проектът Сафир цели насърчаване на иновативни подходи за учене, образователно
предприемачество и за стимулиране на образователни иновации чрез изграждане на единно
европейско образователно пространство – платформата STEM-Knowledge. Поощрява се
сътрудничеството между образователните институции и бизнеса чрез подобряване на
дигиталната компетентност и иновативното използване на ИКТ в училищното образование.
Има за задача разработването на иновативни учебни програми и образователни методи за
стимулиране на развитието на училищните общности, както и стимулирането на мотивацията
на младите хора към изучаването на предмети по STEM и повишаването на постиженията в
тези области.

Програма на срещата и кратка информация за проекта тук

Ръководство по STEM на БГ и EN тук

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games