fbpx

Информация

 за разрешаване на Спорове по Правилата на АС при БТПП и място на разглеждане на арбитражните дела в Търговско-Промишлена Камара – Пловдив 

 

С последните  изменения и допълнения в чл. 6 ал. 4 на Устава на АС  и  в  чл.14  ал. 3 на Правилника на АС при БТПП, се откри възможност за създаване на регионални листи на арбитрите при АС при БТПП и разглеждане на арбитражните дела на АС при БТПП в Регионалните палати/камари от единната национална система на БТПП, при изпълнение на съответните изисквания.

 

В тази връзка, считано от 01.10.2021 г. Търговско-Промишлена Камара – Пловдив предоставя на клиентите на АС на БТПП зала за провеждане на открити арбитражни заседания по делата, осигурена с компютър, камера, екран, прожектор и достъп до интернет.

 

Подробна информация четете тук

 

Предимства на арбитражното производство

 1. Избягвайки компетентността на редовните държавни съдилища, двете страни поверяват спора на недържавен правораздавателен орган, към който изпитват доверие.
 2. Страните участват в конституирането на решаващия орган чрез избора на арбитрите.
 3. Разрешаването на спора става по опростена процедура, предварително известна и на двете страни. Те могат да я изменят и да я приспособяват към особеностите на спора.
 4. Страните възлагат спора на арбитрите със специални познания, каквито не винаги притежават обикновените съдии.
 5. Бързината е едно от големите предимства на арбитража. Производството е едноинстанционно. Делата приключват нормално в рамките на 9 месеца до една година.
 6. Арбитражните решения са окончателни, подлежат на доброволно изпълнение и се отличават със стабилност, тъй като могат да бъдат атакувани само по исков ред и то на строго определени, малко на брой формални основания
 7. Арбитражното производство е по-икономично. Събираната такса не е постоянен процент, а намалява с увеличаване цената на иска. Разходите за защита, вещи лица, преводачи и др. се правят само в една инстанция.
 8. Арбитражното дело е непублично и конфиденциално, поради което арбитражът е в състояние да избегне влошаване на отношенията между страните.
 9. За арбитража не важат ограниченията на международната подведомственост на държавните съдилища.
 10. Изправната страна по договора може да избегне необходимостта, неудобството, разходите и неравенството да води дело срещу неизправната страна в чужбина.
 11. Тъй като и двете страни доброволно са се подчинили на арбитража, по-голяма е вероятността те да запазят добрите си делови връзки.
 12. Изпълненето на арбитражното решение в чужбина е обезпечено чрез Ню-Йоркската конвенция в много по-висока степен, отколкото изпълнението в чужбина на решенията на държавните съдилища.

 

@99

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games