fbpx

Екипът на  Камарата се радва да бъде част от този амбициозен и интересен проект за Иновативна, споделена, кръгова система в областта на хранително-вкусовата промишленост за намаляване на отпадъка от хранителни продукти по цялата верига.

Пловдив ще бъде репликационен регион и ще се възползва от многобройните новоразработени инструменти за намаляване на хранителните отпадъци, генерирани от домакинствата и бизнеса.
Координиран от Университета в Деусто и включващ 29 партньори от 10 различни европейски държави, проектът FOODRUS има за цел да ограничи загубите на храни и отпадъците и да насърчи ефективното използване на ресурсите на всички етапи от веригата на стойността на хранителните продукти.
„Тези иновативни решения ще дадат възможност и ще ангажират всички участници в местните хранителни системи, от земеделските производители до крайните потребители и всички между тях, за изграждане на алианс с много участници за справяне с предизвикателството на загубата на храна и разхищението. Казва нашият колега Ainhoa Alonso, координатор на FOODRUS от университета в Deusto.

В брошурата на проекта можете да намерите най-важните аспекти, а за подробна информация за развитието на кампанията да следите сайта на проекта www.foodrus.eu, страниците в LinkedIn  и Twitter. Също така и на нашата страница по проекта. 

Проектът е финансиран по програма HORIZON 2020.

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games