fbpx

Асоциацията на световните търговски центрове /WTCA/ представи, съвместно с партньорите си от Международния център за търговия The Global Trade Helpdesk (GTH) – онлайн портал, разработен от няколко международни организации, включително Комисията на ООН за търговия и развитие /UNCTAD/ и Световната търговска организация /WTO/, който улеснява търсенето на нови пазари за фирмите и по-специално за микро, малки и средни предприятия.

Представители на Българската търговско-промишлена палата бяха обучени по време на събитие за представяне на портала.

Порталът интегрира търговска и бизнес информация /от над 15 международни източника/ в един безплатен и лесен за ползване онлайн инструмент.

Глобалната търговия през 2020 г. бележи общ спад от 15%. Някои региони се представят по-добре от други – например Азия регистрира 2% растеж на износа за същия период. За Европа промените са в отрицателна посока – 2% износ, -3 % внос. Но за Южна и Централна Америка спадът в търговията е над 20%. Тези промени налагат стратегическа пазарна диверсификация, с цел избягване рисковете в различните региони.

Въпреки мрачните очаквания за миналата година в сянката на пандемия търговията в световен мащаб се раздвижи през четвъртото тримесечие.

Влиянието на кризата засегна особено силно някои сектори: енергетика, транспорт и транспортни средства. Обособените повсеместни мерки за сигурност и дистанция доведоха до повишаване търсенето и предлагането на текстилни изделия включително маски. В глобален мащаб се наблюдават промени в поведението на потребителите – за работа от вкъщи, повече търсене и консумация на еко продукти, спортни продукти и др.

Въведените през 2020 г. временни ограничения в търговския поток – забрана за внос / износ на конкретни чувствителни стоки продължават и през настоящата година.

Основната цел на онлайн портала  The Global Trade Helpdesk (GTH) е да подава актуална информация на фирмите и да ги ориентира в условията за търговия към момента. Информацията в него позволява оценка колко икономически атрактивен е определен пазар, големина, експортен потенциал, мита, такси и изисквания при внос/износ. Има насочващи данни по отношение запазване на интелектуалните права в конкретната страна, както и бизнес каталог с потенциални партньори.

Порталът може да се използва на английски, френски, испански, руски и арабски език.

БТПП приканва своите членове и партньори да използват The Global Trade Helpdesk (GTH). При необходимост от съдействие можете да се свържете с БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, e-mail: interdpt@bcci.bg.

Източник: БТПП

@90

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games