fbpx

Българската търговско-промишлена палата, в качеството си на издател и гарант на АТА карнети за България, взе участие в онлайн заседание на националните гарантиращи организации – членове на Международната гаранционна верига за АТА карнети към Световната федерация на търговските палати, проведено на 1 декември.

По време на заседанието Лондонската търговско-промишлена палата напомни, че във връзка с напускането на Европейския съюз от Великобритания, считано от 1 януари 2021 г. за временен внос, износ и транзит на стоки между Великобритания и ЕС ще се изисква представянето на АТА карнет. По отношение на временното движение на стоки от Европейския съюз към Северна Ирландия през 2021 г. няма да е необходимо издаването на АТА карнет, тъй като Северна Ирландия ще продължи да прилага Митническия кодекс на Съюза.

Карнетът АТА е международен унифициран митнически гаранционен документ за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки, съгласно Международната Конвенция АТА и Истанбулската Конвенция за временен внос. Карнет АТА се използва при износ, внос и транзитно преминаване на експонати за участие в международни панаири, изложби, презентации и други представителни мероприятия, професионални материали и оборудване (музикални инструменти, компютърна техника, офис оборудване, телевизионна,  видео- и кино апаратура, театрален и цирков реквизит и др.), промишлени образци, произведения на изкуството, исторически музейни реликви, спортни съоръжения и др.

Предимства от използването на карнет АТА:

  • улесняване на лицата, които временно внасят, временно изнасят и транзитират стоки;
  • предвидимост на разходите;
  • елиминиране на необходимостта от попълване на национални митнически документи;
  • опростяване и ускоряване на митническите процедури, като се избягва заплащането на митнически депозити;
  • веднъж издаден, документът може да се използва в неограничен брой страни, в срок от една година от деня на издаването му (само с един карнет АТА едни и същи стоки могат да вземат участие в много изложби, панаири и други мероприятия, провеждани в различни страни в рамките на една година);
  • стоките, движещи се под покритието на карнет АТА, могат да бъдат превозвани с всякакъв вид превозни средства – самолет, влак, автомобил, камион и др.

Единственото задължително условие по Конвенцията е стоките да бъдат върнати обратно в страната във вида, в който са изнесени и в срока на валидността на карнета, който не може да надвишава една година от деня на издаването му.

Повече информация относно издаването на АТА карнети е достъпна на интернет страницата на БТПП: https://www.bcci.bg/tradereg-ATAkar-bg.html

Източник: БТПП

@90

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games