Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Фонд „Условия на труд“ би желала да предостави на своите фирми-членове полезна информация и практични съвети, свързани с безопасното завръщане на работното място в условията на коронавирус. Материалите са адаптирани и преведени на база разработки на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и са подбрани съобразно структуро-определящите сектори и дейности на икономиката. Материалите свързани с превенция на разпространението на COVID – 19 в работна среда са налични на следния линк и включват:

  • насоки, свързани с превенция на разпространението на COVID – 19 в сектори селско стопанство; строителство; текстилна; шивашка, кожарската и обувната промишленост; търговия на дребно; туризъм и хотелиерство; минно дело; услуги; здравеопазване;
  • ръководство за оценка на риска; мерки за физическа дистанция на работното място; инструкции за управление на отпадъци в извънредно положение.
  • @90
Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games