fbpx

Научете актуалните новости, свързани с правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията, и направете индивидуална консултация с експертите

Заповядайте на безплатно обучение на темаНовости, свързани с условията по безопасност и здраве при работа в предприятията на 15 и 16 юли 2020 г., 09:30 ч. в Търговско-Промишлена Камара – Пловдив.

Ще имате възможност да:

  • Придобиете знания, умения и навици по безопасност и здраве при работа в предприятията
  • Подобрите безопасността и здравето на работното място на работниците и служителите в организацията
  • Направите индивидуална консултация 

Събитието ще бъде съобразено с всички изисквания на нормативната база, касаеща ЗЗБУТ.

Част от включените в програмата теми са:

  • Нормативни документи – закони, наредби, правилници, фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
  • Оценка на професионалните рискове. Методика. Мерки за ограничаване на риска.
  • Основни причини за допускане на трудови злополуки.
  • Инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните условия на работното място.
  • Комитети и групи по условия на труд. Права и задължения.
  • Фактори на работната среда – влияние, измерване, оценка и мерки за ограничаване на вредното въздействие.
  • Практически занимания, дискусии, др.

Предвиждаме интерактивна форма на обучение. Участниците ще получат необходимите удостоверения.

Организатор: Търговско-Промишлена Камара – Пловдив и Enterprise Europe Network Пловдив

За регистрация и подробности: тел. 032 908999, office@pcci.bg  /имена на участника, фирма и ел.поща/

 

Краен срок за заявяване на участие: 10 юли 2020 г.

@99

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games