Пилотно обучение по проект DiVET на БТПП

Износът е основен източник на растеж и работни места за ЕС. В днешно време, все по-голям дял от експортните продажби се осъществява онлайн. За целта предприятията се нуждаят от високо-квалифицирани професионалисти, които да извършват експортни дейности чрез използването на интернет и социалните медии.

Пилотното обучение по проект DiVET (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media) е насочено към лица, които искат да придобият знания и умения в използването на интернет и социалните медии, за да повишат  своята квалификация, както и експортния потенциал на своите предприятия. В рамките на проекта ще бъде проведено квалификационно обучение, съвместно разработено от партньорите по проекта, шест организации от следните три страни – България, Гърция и Турция. Проектът също така предлага възможност за получаване на сертификат за придобити умения, съответстващи на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка.

Учебната програма на квалификационното обучение по проект DiVET включва следните компетентности:

  • Разбиране на основните принципи за изчисляване на цени, експортни процеси, и приложимо законодателство.
  • Умение за събиране и управление на данни, които ще подпомогнат експортните процеси.
  • Разбиране и прилагане на принципи за ефективна бизнес комуникация и маркетинг.
  • Стратегическо управление на социални медии, имейл маркетинг и работа с платформи за онлайн търговия.
  • Управление на корпоративен уебсайт, разбиране и прилагане на основни принципи за Оптимизация за търсачки (SEO).
  • Подобряване на уменията за ефективно управление на време и енергия, решаване на проблеми, възприемане на нови идеи и гъвкавост.

Общата продължителност на обучението е 960 учебни часа, от които 480 учебни часа теоретично обучение. Теоретичното обучение ще се проведе дистанционно чрез онлайн платформа (362 учебни часа) и присъствено (118 учебни часа). След приключване на обучението и успешно преминаване на тест, участниците, покрили изискванията на учебната програма, ще имат възможност за тримесечен стаж (в рамките на 480 ч.) в експортно-ориентирани фирми. Участието в обучението е безплатно, а стажът в експортно-ориентираните фирми не се заплаща.

Теоретично обучение

Теоретичното обучение се предвижда  да започне на 24 февруари  и да приключи на 31 май 2020 г.

На следния линк може да се запознаете с пълното съдържание на учебната програма, която се състои от 15 модула. Модулите са разделени на две основни групи – за обща и специална подготовка. Обучаващите се ще преминат първо през модулите за обща подготовка, след това ще продължат с модулите за специална подготовка. За всяка от двете групи модули ще се започва с дистанционното обучение, последвано от присъствени занятия, които ще включват презентации, дискусии, тестове и други занимания по преценка на преподавателите.

Предвижда се присъственото обучение  да се провежда във вечерно време, три пъти седмично, като всяко занимание ще е с продължителност максимум до 3 часа.

Разработените учебни материали и модули са на английски език, а присъственото обучение ще се извършва на български език.

Обучението ще бъде проведено съвместно с другия български партньор по проекта – Център за професионално обучение към „Хармония 1“. Кратка информация за преподавателите ще бъде качена по-късно на страницата на проекта.

По-подробен график с часовете и темите на занятията ще бъде предоставен на одобрените кандидати. Обучението ще се провежда в сградата на БТПП на ул. Искър № 9, гр. София.

Учебна практика

В периода от 01 юни до 31 октомври 2020 г. обучаващите се следва да стажуват в експортно-ориентирани фирми, като графика за стажа ще бъде допълнително съгласуван между стажанта и фирмата.

Двама от обучаващите се ще имат възможност да проведат своя стаж в чужбина. Единият стажант ще бъде изпратен в Гърция, а другият ще изкара своята практика в Турция. Всеки от тях ще получи стипендия от 2500 евро за покриване на разходите по пътуване, настаняване и дневни.

Насоки към кандидатите, желаещи да се запишат за участие в обучението по проект DiVET

Изискванията към желаещите да участват в пилотното обучение са: владеене на английски език на ниво B1 от Общата европейска референтна езикова рамка; основни умения в работата с ИКТ технологии;  базисни познания в областта на маркетинга и експортната търговия.

Броят на участниците, които ще имат възможност да се включат в пилотното обучение в България е 30. Оттук можете да свалите формуляра за кандидатстване. След като го попълните, моля да го изпратите на ел. поща projects3@bcci.bg, заедно с необходимия набор от допълнителни документи, в срок до 10 февруари 2020 г.

След извършване на подбора на участниците в обучението, на всеки одобрен кандидат ще бъдат предоставени потребителско име и парола за достъп до платформата за дистанционно обучение. 

При въпроси или нужда от допълнителна информация, можете да се свържете с Димитър Паунов, мл. експерт в Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“, Българска търговско-промишлена палата, ел.поща: projects3@bcci.bg, тел. 02 8117 553.

@99

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games