Доклад  на БГСКЛАД

Пазарът на индустриални имоти през 2019 година се характеризира със сериозен спад по отношение на реално сключени сделки, нови оферти, както и търсения. Причини за това са икономическата обстановка в страната, липсата на закон за индустриалните зони (комуникацията между частните и държавните индустриални зони в привличането на клиенти), административни пречки, както и мотивацията от страна на инвеститорите.

Статистиката, която подготвихме е базирана на докладите от страна на регионалните представители на БГСКЛАД, изводи направени по време на „Втората международна конференция за индустриални имоти“ БГСКЛАД 2019, както и информацията, събирана през годината от административния отдел.

Докладът съдържа следната информация:

  1. Търсене и предлагане на складове до 500 кв.м за страната през 2019 год. – фиг. D1
  2. Търсене и предлагане на складове от 500 кв.м. до 1000 кв.м за страната през 2019 год. – фиг. D2
  3. Търсене и предлагане на складове над 1000 кв.м за страната през 2019 год. – фиг. D3
  4. Търсене на индустриални имоти в България през 2018 и 2019 год. – фиг. D4
  5. Предлагане на индустриални имоти през 2018 и 2019 год. – фиг. D5
  6. Търсене и предлагане на индустриални имоти през 2018 и 2019 год. в България – фиг. D6
  7. Търсене и предлагане на индустриални имоти през 2019 год. за гр. София – фиг. D7

Търсене и предлагане на складове до 500 кв.м за страната през 2019 год. – фиг. D1

През 2019 година средно търсенето на складови площи до 500 кв.м. за страната е 5 пъти повече от предлагането, а през месеците февруари, май, юни и юли 2019 година близо 9 пъти.  Тази тенденция е малко по-различна от 2018 година, когато най-активно са търсени складове от 500 до 1000 кв.м. Както е видно от диаграмата, края на юли, август и септември търсенето на складови площи намалява, предвид летния сезон. През този период инвеститорите увеличиха предлагането и с това те се подготвиха за идващия есенен сезон, при който всяка година се увеличава търсенето. Независимо от това, предлагането през есента и зимата остава малко в сравнение с търсенето.

Търсене и предлагане на складове от 500 кв.м до 1000 кв.м за страната през 2019 год. – фиг. D2

За разлика от 2018 година, през 2019 търсенето на складове от 500 до 1000 кв.м е по-слабо. Както се вижда от фиг. D2 активни са месеците март и април 2019 г., когато търсенето на складове от тези параметри достига до 7 пъти повече от предлагането. Подобна е тенденцията и при складовете от 500 кв.м до 1000 кв.м, при които търсенето остава по-голямо от предлагането. Ниското предлагане през месец септември го съотнасяме до това, че повечето от инвеститорите наделиха квадратурите от 1000 кв.м на по-малки части от 400 и 500 кв.м. Това е видно от повишението на предлагането през август и септември от диаграма D1 с което  се повиши цената на средното предлагане на кв.м.

Търсене и предлагане на складове над 1000 кв.м. за страната през 2019 год. – фиг. D3

Търсенето на големи складови площи над 1000 кв.м е доста циклично през 2019 година. Активни са месеците януари и април, когато търсенето е близо 8 пъти над предлагането, за разлика от месеците февруари, март и най-вече август, когато търсенето и предлагането са почти еднакви. Още през март  започна да се усеща повишаване на предлагането и от месец април намаляване на търсенето. Както виждаме от месец август имаме голямо предлагане в този таргет. Търсене в този период почти няма. Причини за това са, че квадратурите от това търсене са приоритет на фирмите от среден клас, които не са активни. Те очевидно бяха заели изчаквателна позиция и само се информираха за тенденциите на пазара без да са активни. Много се надяваме, че това не е начало на криза в търсенето на складове, а стечение на обстоятелства и фактори обуславящи това явление. В страната сега има доста добри възможности и оферти на индустриални имоти от този таргет.

Търсене на индустриални имоти в България през 2018 и 2019 год. – фиг. D4

Търсенето на индустриални имоти в България през 2019 година е по-малко активно от 2018 година.  Като основна причина за това можем да обобщим моментната икономическа обстановка, липса на достатъчна мотивация от страна на чуждите инвеститори, както и завишени очаквания от страна на собствениците на имоти. Важна причина също е и очакванията на наемателите и ползвателите на тези имоти за по-ниски цени и по – високо качество.  Липсата на комуникация между отделните звена, както и на стратегия за управление на имота са също водещи причини за отлива на реални сделки. Търсенето през тази година е основно до 500 кв.м и от 500 до 1000 кв.м. Това е малко по-различна тенденция  от предната година, когато по-активно търсенето е до 500 кв.м и над 1000 кв.м.

Предлагане на индустриални имоти през 2018 и 2019 год. – фиг. D5

Предлагането на индустриални имоти през 2019 година е малко по-високо от предходната 2018 година, защото много от инвеститорите осъзнаха и видяха ВСЕ ПАК потенциал в този ресор.  Като цяло липсват качествени, модерни индустриални имоти, които да отговарят на високите изисквания на клиентите с изключение на най-новите обекти в страната. Новостроящите се обекти в София, Пловдив обаче се ползват нови подходи, методи и иновации и по нищо не отстъпват от качеството на европийските индустриални имоти.

Търсене и предлагане на индустриални имоти през 2018 и 2019 год. в България – фиг. D6

Търсенето на индустриални имоти през 2018 и 2019 година в страната е почти два пъти и половина повече от предлагането. Това стана ясно и от споделянията на участниците във Втората международна конференция, която се проведе на 16 октомври 2019 година в Интер Експо Център. Повечето представители на БГСКЛАД споделиха, че към момента пазара на индустриални имоти не е особено активен и, че инвеститорите не са особено активни. Има търсене предимно на имоти с малки квадратури при наеми и покупки на ниски нива. Това са главно фирми от дребния и среден бизнес. Предлагането на нови и модерни обекти се увеличи през тази година, но търсенето е по-малко. Надяваме се, че това се дължи на базата на новоизлезлите обекти на пазара тази година. Доброто качество на новопостроените обекти се забелязва от много чужди логистични и други компании, които търсят да направят аутосорсинг на техните дейности и към момента много от тях правят проучвания за да стъпят на пазара в България. Проучването и преместването на даден бизнес отговарящ на този таргет имоти е много сериозна задача и начинание и не е кратковременно, като вземене на решение и реализация. Очакваме през новата 2020 година много от тези чуждестранни клиенти да приключат със своите проучвания и да реализират своите планове.

Търсене и предлагане на индустриални имоти през 2018 и 2019 год. за гр. София – фиг. D7

Пазарът на индустриални площи в гр. София, като търсене и предлагане е съвсем различен от този в страната. Както знаем 75% от потенциала на индустриалните имоти е съсредоточен в гр. София и гр. Пловдив, а останалите 25% в останалата част на страната. През тази година пазарът в гр. София се запази динамичен за разлика от втория по големина гр. Пловдив, при който се наблюдава не толкова голяма динамика, а повече средна пасивност при търсенето и предлагането на имоти.

През 2018 година търсенето на индустриални имоти в гр. София е близо 7 пъти повече от предлагането, а през 2019 година 3 пъти. За разлика от 2018, през 2019 година се забелязва тенденцията за по-голямо предлагане на индустриални имоти, но на намялаване на търсенето. В сравнение с миналата 2018 година се наблюдава много по-трудно взимане на решение за наем и покупка от малки до средни инвеститори в сегмента  до 1000 кв.м.  При големите инвеститори търсенето  е по-вяло. Очертава се и тенденция на наложили се производители и търговци, да строят свои помещения. Това е ясен сигнал към собствениците на бази, че стойността на услугата, която предлагат не съответства на наемната цена. Нашият съвет към тях е да използват опита ни при подготовката за планиране на инвестициите си в този сектор и определяне на маркетинговата си стратегия.

Източник: БГСКЛАД

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games