Проектът включва модернизиране и разширяване на завода за рафиниране на олово и благородни метали

Един от най-големите индустриални холдинги в страната ни КЦМ получи 65 млн. евро заем от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по т.нар. план „Юнкер“.

Чрез отпуснатите средства българският производител на олово и цинк ще  повиши производството си с 25%. Проектът включва модернизиране и разширяване на завода за рафиниране на олово и благородни метали, както и модернизиране на инсталацията за електролиза на цинк. Проектът ще увеличи с 15% капацитета на рециклиране на различни видове оловни и цинкови вторични суровини. В момента, вторичните суровини са около 20% от произведените олово и цинк. Проектът ще увеличи дела на вторични суровини до близо 35%. Този дял е висок за стандартите на ЕС: други европейски комбинати за цинк и олово използват не повече от 10-15% вторични суровини. КЦМ ще използва заема в периода 2020-2023 г.

„Европейското финансиране може да спомогне значително на тежката промишленост да достигне устойчиви нива“ каза вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова. По думите ѝ заемът ще помогне на КЦМ АД да използва природните ресурси по по-добър начин и да намали енергийния интензитет на своята продукция, което ще увеличи конкурентноспособността на компанията. Средствата ще помогнат и за запазването на 1500-те работни  места в дружеството в един от кохезионните европейски региони. „Това показва, че кръговата икономика и действията по опазване на климата вървят ръка за ръка с амбициозните социални и екологични цели на Европейския съюз“, добави Павлова.

Според главния изпълнителен директор на компанията-майка на КЦМ – КЦМ 2000 АД Румен Цонев, с подкрепата на ЕИБ, КЦМ ще навлезе уверено в следващия си инвестиционен период, през който ще затвърди позицията си на водеща европейска компания в областта на рециклинга на така необходимите на обществото цветни метали и така ще допринесе за постигане на устойчиви цели на развитие.

Европейският комисар на икономиката, Паоло Джентилони каза, че е от изключителна важност да направим традиционните ни индустрии по-екологично чисти и модерни, за да стимулираме енергийна ефективност.

КЦМ АД, притежавана от КЦМ 2000 АД, е българска средно-голяма компания за производство за цинк и олово, която допринася близо 1% от световната продукция и 3-4% от европейската продукция. Това е единственият завод в централна и югоизточна Европа, като най-близките конкуренти се намират в Полша и Италия. Позиционирането на пазара ги прави стабилен регионален играч със значителен пазарен дял в основните си пазари в източна Европа и Турция, с обширни познания в сектора и дългосрочни контакти с всеки клиент.

 

Източник: Economic.bg.
@90
Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games