ИАНМСП стартира процедурата по кандидатстване за Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия.

На 20 ноември, 2019 г., считано от 18.00 часа, стратира процедурата по кандидатстване за Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ по процедура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Сесията по кандидастване ще продължи до 18.00 часа на 20 декември, 2019 година.

Всички условия по кандидатстване, както и цялата информация относно проекта са налични на сайта на ИАНМСП тук.

Стартът на процедурата бе обявен от заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика г-жа Марияна Николова и изпълнитерният директор на ИАНМСП г-н Бойко Таков по време на третото издание на серията уебинари на ИАНМСП – SMEs Webinars, посветено на киберсигурността, провело се на 18 ноември.

Източник: ИАНМСП

 

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games