Уважаеми клиенти, вече сте информирани за изменения и допълнения на Закона за чужденците в РБългария / ДВ бр.34/2019 от 23.04.2019г./ и по специално текста на чл.24, ал.1 т.6 касаещ получаване на разрешение за продължително пребиваване от чужденци. Новите изисквания – икономическа активност и данъчна изрядност на чуждестранното дружество за период от от 2 години преди регистрацията на търговското представителство, документ за планирани дейности и др. – утежниха в значителна степен процедурата по първоначалната регистрация на Търговско Представителство, както и последващото издаване на Удостоверение / сертификат/ за актуално състояние на база вписаните в ТР обстоятелства. В тази връзка са и измененията в цените на услугите предоставяни от ТПКамара Пловдив.
-Регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице – 332лв.
-Издаване на Удостоверение / сертификат/ за актуално състояние на търговско представителство на чуждетранно лице с цел: кандидастване за виза или за получаване на удостоверение за продължително пребиваване – 110лв.
За издаване на удостоверение / сертификат/ за актуално състояние на търговско представителство на чуждестранно лице с цел кандидастване за виза или за получаване на удостоверение за продължително пребиваване, към стойността на услугата се заплаща :
135,00лв при предоставяне на услугата до 12 часа;
152,00лв. при предоставяне на услугата до 3 часа.
Всички промени са в сила от 01.11.2019г.
@89

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games