Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Конфедерацията на индийската индустрия (CII), организира бизнес делегация, която ще придружи г-жа Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика на Република България по време на посещение в Индия и участие в бизнес форум „Индия – Европа 29“, който ще се проведе на 20 – 21 ноември 2019 г. в гр. Делхи.

Форумът „Индия – Европа 29“ е традиционно събитие, което ще се проведе за пети път в индийската столица и е ориентирано към страните Е29. То ще постави фокус върху следните ключови сектори:

  • изкуствен интелект;
  • информационни технологии и стартъпи;
  • фармацевтика;
  • възобновяеми енергийни източници и чисти технологии;
  • интелигентни градове – градска инфраструктура и транспорт.

Предварителната програма на посещението предвижда участие в бизнес форума „Индия – Европа 29“  и провеждане на срещи с индийски фирми – потенциални партньори. Конфедерацията на индийската индустрия ще съдейства за намирането на надеждни бизнес партньори от индийска страна.

БТПП отправя покана към представители на бизнеса от горепосочените сектори да се включат в посещението и да използват възможностите за намиране на индийски партньори.

Можете да заявите интерес за участие в посещението, изпращайки попълнена регистрационна форма на emailg.dimitrova@bcci.bg до 31 октомври 2019 г.

На заявилите участие фирми ще бъде предоставена допълнителна информация за очакваните разходи, свързани с посещението, както и подробна програма.

За допълнителни въпроси: БТПП, дирекция „Международно сътрудничество и международни организации” при БТПП на тел.: 02/ 8117 489 и 02/8117 421.

КОНТЕКСТ

Индия и страните от Централна и Източна Европа създават тесни икономически и политически връзки през периода 1950-1970 г. През последните години интересът към разширяване на икономическите отношения и от двете части на света се възобновява.

Индийската икономика нараства със 7% и се очертава като най-бързо развиващата се икономика в света. Очаква се тя да бъде една от трите топ икономически сили на света през следващите 10-15 години, като икономиката на страната е подкрепена от силна демокрация и международни партньорства. Очакваният ръст на БВП на Индия за финансовата 2018-19 г. (април 2018 – март 2019 г.) е 7.2% и съответно +7.7% за финансовата 2019-20 г. Овладяна е инфлацията в страната, като през 2018 г. е намалена до 2.1%, а фискалният дефицит е 3.4%.

Очаква се регионът на ЦИЕ да поддържа здравословен темп на икономически растеж /3,3% – 2019 г./. Потреблението се разширява постоянно, подхранвано от растеж на заплатите и стеснени пазари на труда. Очаква се и растежът на инвестициите в региона да остане стабилен.

Основните икономики в Централна и Източна Европа имат значителен експертен опит в отрасли като химически и фармацевтични продукти, автомобили, машини, строителни, механични и инженерни стоки. Интересът на Индия се дължи и на технологичното ноу-хау в секторите на високите технологии. Икономиките на ЦИЕ със сигурност могат да се възползват от нарастващото търсене на произвеждани стоки в Индия, което може да доведе до увеличаване на търговията и инвестициите в промишления сектор на Индия.

В същото време регионът на ЦИЕ предлага множество стимули за чуждестранни инвестиции. Тези стимули са съсредоточени върху приоритетни сектори като: научна и развойна дейност, инфраструктура, строителство, транспорт, комуникации, енергетика и като цяло целят подобряване на сектора на услугите и привличане на повече инвестиции на зелено в бъдеще.

Приоритетните сектори, които биха могли да бъдат съсредоточени върху ускоряването на търговията и инвестициите между Индия и региона, включват фармация; медицинска технология/диагностика; възобновяема енергия и оборудване, особено за хидро, вятърна и биомаса; информационни технологии; биотехнология, транспортно оборудване, машини и съоръжения и др.

Източник: БТПП

@90

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games