fbpx

Уважаеми Дами и Господа,

Като партньор по проект „SHAREEN – Възможности, които предоставя споделената икономика на Европейските предприемачи“, финансиран по програма COSME на Европейската Комисия, Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, част от Европейската мрежа за подкрепа на предприемачеството Enterprise Europe Network, има удоволствието да Ви покани най-любезно да вземете участие в проекта.

Основна цел на проект SHAREEN е да се идентифицират и популяризират онлайн платформи за споделена икономика, да се обучат и напътстват фирми и инициативи с интерес в тази сфера, както и други заинтересовани участници, да се изградят общи мрежи по интереси и да се обмени опит между предприемачи от партньорските държави.

В тази връзка бе разработено онлайн обучение за стартиране на собствен бизнес в областта на споделената икономика, което е безплатно и се планира да е отворено до края на м.август.
Работен език: английски. Повече информация за самото обучение е публикувана на сайта на проекта

В случай, че имате интерес да се включите в онлайн обучението по проект SHAREEN, моля последвайте изброените по-долу стъпки:

Първа стъпка: регистрация ТУК 

Втора стъпка: достъп до обучителната платформа
След одобрение на Вашата регистрация от страна на координатора на проекта, учасникът получава автоматичен мейл с парола за достъп до модула.

Трета стъпка: стартиране на учебните модули и попълване на въпросниците към тях
По темата са разработени 3 учебни модула на английски език, като след всеки един от тях следва онлайн въпросник, който участникът е нужно надлежно да попълни, за да премине към следващия.

На база на получените резултати от успешно преминатото обучение, екипът на Камарата ще селектира общо 5 български фирми или инициативи, които са показали желание и капацитет за развитие в областта на споделената икономика.
На тях ще им бъде предложен безплатен пакет от консултации и менторство с цел да доразвият своята платформа или идея, а в резултат на това една от тях ще бъде поканена на заключителната конференция в Рим, Италия, през ноември 2019 г. с осигурен безплатен транспорт и настаняване.

Предвидени са и допълнителни бонуси за тези участници, които успешно преминат обучението.

 

За контакти – свържете се с нашия екип

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games