През първите пет месеца на годината вносът на България от страни от Европейския съюз (ЕС) се е увеличил с 2.7% спрямо същия период на 2018 г. Той достига 16.8 млрд. лв. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

През май 2019 г. вносът на България от ЕС се увеличава с 4.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3.5 млрд. лева.

От януари до май тази година най-голямо процентно увеличение спрямо същия период през 2018 г. е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (41%). Най-голямо намаление пък се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (27.9%).

За същия времеви период износът на България за ЕС нараства с 6.9% спрямо януари-май 2018 г. и е в размер на 15.9 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.3% от износа за държавите – членки на ЕС. През май 2019 г. износът за ЕС нараства с 5.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3.17 млрд. лева.

Най-голямо процентно увеличение при износа за ЕС за първите 5 месеца в сравнение със същия период на предходната година е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (129.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (19.6%).

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари – май 2019 г. е отрицателно и е на стойност 883.7 млн. лева.

Източник: БТПП

@90

 

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games