Европейците са оптимистични за състоянието на Европейския съюз – най-добрите резултати за последните пет години

Публикуваното на 5 август ново проучване на Евробарометър сочи, че положителното възприятие на гражданите за Европейския съюз значително е нараснало във всички сфери. Това са най-добрите резултати след проучването на Евробарометър от юни 2014 г., проведено преди встъпването в длъжност на Комисията „Юнкер“.

Най-новото проучване „Стандартен Евробарометър“ беше проведено след изборите за Европейски парламент, между 7 юни и 1 юли 2019 г. във всички 28 държави от ЕС и пет страни кандидатки.

Сред основните констатации са:

–      Доверието в ЕС е на най-високото си равнище от 2014 г. насам и продължава да бъде по-високо от доверието в националните правителства или парламенти.

–      Мнозинството от европейците са оптимисти за бъдещето на ЕС.

–      Рекордно висока е подкрепата за еврото.

–      Гражданството на ЕС и свободното движение се възприемат като най-важни постижения на ЕС.

–      Изменението на климата се нарежда на второ място сред основните грижи на европейците, след имиграцията.

52% от българите са напълно съгласни с твърдението „Чувствам се гражданин на ЕС“, докато 46% отговарят с „Абсолютно не“. Това е най-ниският резултат сред всички европейски страни. Като европейци се възприемат само 57% от италианците и гърците, 58% от чехите и британците и 64% от французите и хърватите. Най-проевропейски настроени са люксембургците, 93% от които се чувстват граждани на ЕС, германците (88%) и испанците (87%).

В същото време 55% от респодентите в България казват, че вярват на ЕС, а 59% имат положителна представа за съюза.

Повече информация ще откриете  ТУК

 Източник: БТПП
@90
Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games