fbpx

Икономистите очакват леко забавяне на инфлацията в следващите месеци

Ускоряването на растежа в България през тази година ще дойде от инвестициите и износа. Така в края на годината брутният вътрешен продукт на страната ще нарасне с 3.3%, а през 2020 – с 3.1%, посочват икономистите на UniCredit (УниКредит) в последния тримесечен анализ за икономиката на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Експертите на банката запазват непроменени прогнозите си за ръст, но очакват известно ребалансиране на факторите, които го задвижват.

Частното потребление ще остане основният фактор за растежа през тази и следващата година, подкрепенo не само от увеличаването на заплатите и заетостта, но и от допълнителния ръст кредитирането на домакинствата. Независимо от това, частното потребление се прогнозира да нарасне с малко по-слаби темпове, спрямо прогнозата ни преди три месеца, тъй като траекторията му на растеж ще се влияе все повече от неблагоприятните демографски тенденции.

Основният фактор за компенсиране на по-слабото частно потребление ще бъде по-силното възстановяване на износа. Това се дължи преди всичко на отслабването на някои от факторите, които ограничиха растежа на износа през миналата година, включително по-слаба от очакваната реколта за някои селскостопански продукти поради лятната суша и временното преустановяването на работата на най-голямата компания за преработка на мед и медни сплави „Аурубис“ и на рафинерията за нефт и нефтопродукти „Нефтохим Бургас“, които заедно формират около 15% от общия стоков износ на страната.

Леката загуба на инерция при вътрешното потребление ще бъде отчасти компенсирано и от по-силни инвестиции, най-вече под формата на проекти на местните власти предвид приближаващите местни избори, продължаващата експанзия на жилищното строителство и очакваните инвестиции в  разширяване на газопреносната мрежа.

Компаниите и домакинствата се възползват от благоприятните условия за финансиране. Към април общите кредити отчетоха 7% ръст на годишна база, водени от кредитите на дребно и ипотечните кредити за домакинствата.

Икономистите на УниКредит очакват леко забавяне на инфлацията в следващите месеци. Очаква се движената от търсенето инфлация да остане ниска през 2019 и 2020 г., тъй като ще бъде необходимо още време преди ръстът на заплатите да започне да се трансформира в някакъв по-осезаем натиск за увеличаване на базисна инфлация, се посочва в анализа.

Източник: https://www.economic.bg/

@90

Free WordPress Themes, Free Android Games