Пловдивският металургичен завод КЦМ подготвя нова инвестиция за около 150 млн. евро, която ще му позволи да произвежда допълнителни метали освен основните цинк и олово. Това ще бъде продължение на приключилия преди няколко години проект за технологично обновление и разширение на производството с приблизително същата стойност. Това обявиха от компанията след проведените общи събрания на КЦМ и групата „КЦМ 2000“. На тях бяха взети решения за промени в ръководството, като от председателския пост на „КЦМ 2000“ се оттегля Никола Добрев – едно от най-известните имена в българската цветна металургия през последните десетилетия.

Втори мегапроект

Новият проект – „Технологично интегриране на КЦМ“, ще позволи да бъдат извличани допълнително мед, кобалт и антимон при преработката на суровините. „Така ще минимализираме количествата полупродукти, които сега продаваме с не много добра добавена стойност. Сега е време за нов инвестиционен цикъл, с който наистина се затваря пълното оползотворяване на преработваните метални концентрати“, каза изпълнителният директор на групата Румен Цонев, който поема и председателския пост в съвета на директорите от Никола Добрев. „Новият проект изисква създаването на интердисциплинарни екипи от цялата група. Прилагали сме успешно този модел при всички големи инвестиционни проекти в КЦМ“, добави Цонев.

Ново ръководството

Промените в ръководството са съобразени с началото на новия голям инвестиционен цикъл. „При избора на новия екип на съвета на директорите се съобразихме с важното място, което заемат в интегрирания производствен процес нашите рудодобивни предприятия. Затова привлякохме в съвета изпълнителния директор на „Лъки инвест“ Атанас Марински“, каза Цонев. „Другото най-важно направление в дейността ни е металургичното производство, затова директорът „Развитие, изследване и ремонти“ в КЦМ Иван Добрев е новото попълнение в съвета на директорите на „КЦМ 2000“, добави той.

Резултати

През 2018 г. КЦМ е произвел 71.7 хил. тона олово и 75.2 хил. тона цинк, както и 41.3 хил. кг сребро и 296 км злато. Приходите от дейността на групата за миналата година са 749.5 млн. лв., като печалбата от оперативна дейност без амортизации (EBITDA) е в размер на 53.8 млн. лв. В компаниите от групата на площадката на КЦМ работят 1880 души, а в двете рудодобивни предприятия, в които „КЦМ 2000“ има участие – „Върба – Батанци“ и „Лъки инвест“, са заети още над 1200 души.

От 2010 г. КЦМ е изцяло българска компания. Шест физически лица са основните акционери и притежават 78.37% от капитала, голяма група физически лица са миноритарни акционери с общо 19.5%, а изкупените собствени акции са 2.13%, каза зам.-председателят на съвета на директорите на „КЦМ 2000“ Розин Ангелов.

Източник: https://www.capital.bg

@90

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games