Търговско- Промишлена Камара- Пловдив и Институт за технологичен трансфер и иновации – Пловдив Ви канят на информационен ден за представяне на Европейската мрежа на изследователските и иновационни центрове и хъбове- ENRICH.

Основната цел на тази мрежа е да насърчи и улесни сътрудничеството в областта на научните изследвания, технологиите и предприемачеството между ЕС и САЩ от една страна, и между ЕС и Бразилия от друга страна, чрез подкрепа и овластяване на иноваторите в процеса на създаване на иновации и комерсиализацията им.

Мрежата е създадена и се администрира от Регионален център за информация и научно развитие, град Будапеща, Унгария. Негови представители ще ви представят основните цели, услугите, членството и ползването на тази партньорска платформа.

Работен език: Английски език
Модератор: Ганчо Колаксъзов
Вход: Безплатен

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games