През първото тримесечие на годината брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.4% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 1.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. според сезонно изгладените данни на Националния статистически институт.

Според експресните оценки БВП в номинално изражение достига 23.884 млрд. лева.

Реализираната добавена стойност е 20.3 млрд. лeвa. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (83.9%), което в стойностно изражение възлиза на 20 млрд. лева. Бруто капиталообразуването е 3.8 млрд. лв. и заема 16% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Спрямо година по-рано брутната добавена стойност се увеличава с 3%., крайното потребление – с 3.5%, а бруто образуването на основен капитал отчита ръст от 2.6%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 5%, а вносът – с 1.7%.

През първото тримесечие на 2019 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 1.1%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.8%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2019 г. принос за регистрирания икономически растеж по сезонно изгладени данни спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. има увеличението на износа на стоки и услуги – с 1.8%, крайното потребление – с 0.3%, и бруто образуването на основен капитал – с 0.2%.

Източник: БТПП

@90

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games