fbpx

Производителят на стъклен амбалаж „Би Ей глас България“, както от година се нарича бившата публична компания „Дружба стъкларски заводи“, излиза на значителна печалба през 2018 г., след като година по-рано отчете загуба. Основната причина за подобрението е, че за разлика от 2017 г. миналата година не е имало големи обезценки. Дружеството обаче е успяло също да повиши приходите си с двуцифрен процент, както и да оптимизира разходите си. Очакванията за тази година са продажбите да продължат да нарастват.

Продажби

Година след като в началото на 2017 г. гръцката група Yioula продаде бизнеса си с амбалажно стъкло, включително българската компания, на португалската BA Glass заради натрупани дългове, „БиЕй глас“ е увеличила приходите си с близо 12% – до 246.6 млн. лв., показва отчетът за 2018 г. (виж таблицата). Над две трети от продажбите са били на външния пазар. Дружеството изнася продукцията си в над 20 страни в Европа, като основните пазари са Гърция, Румъния, Обединеното кралство, Италия, Сърбия и др. В двата завода на компанията (в София и Пловдив) през миналата година са произведени 334 хил. тона стъклени опаковки, което е ръст от 3.3% на годишна база. От доклада на ръководството става ясно, че това не е резултат от увеличение на капацитета, а се дължи на по-добрата ефективност на производството.

Разходите за дейността също са се увеличили (10%), най-вече заради поскъпването на електроенергията и природния газ, които са основно разходно перо. В самото производство компанията използва главно сода и пясък, за които основните доставчици са „Солвей-Соди“ и „Каолин“, както и счупено стъкло (т.нар. трошки).

Обезценки

Компанията отчита оперативна печалба от близо 43 млн. лв. за миналата година при 3.4 млн. лв. загуба година по-рано. Основната причина за това е значителното по-ниската загуба от обезценка на инвестиции през 2018 г., след като през 2017 г. компанията отписа инвестиция за 41.4 млн. лв. в Ivaglass Manufacturers, чрез което преди държеше непряко производителя на домакинско стъкло „Ново стъкло“. При продажбата на амбалажния бизнес на португалската BA Glass заводът в Нови пазар остана под контрола на Yioula.

Обезценка на инвестиция е имало и миналата година, но на значително по-малка стойност. От отчета става ясно, че компанията е признала загуба в размер на 1.76 млн. лв. от инвестицията си в Beluxen Enterprises, чрез което индиректно контролираше „Сръбска фабрика за рециклиране“.

За 2019 г. компанията очаква продажбите да нараснат с 8.2% спрямо миналата година. Бюджетът предвижда също ръст на производството и по-висока печалба.

Източник: https://www.capital.bg

@90

Free WordPress Themes, Free Android Games