Производителят на стъклен амбалаж „Би Ей глас България“, както от година се нарича бившата публична компания „Дружба стъкларски заводи“, излиза на значителна печалба през 2018 г., след като година по-рано отчете загуба. Основната причина за подобрението е, че за разлика от 2017 г. миналата година не е имало големи обезценки. Дружеството обаче е успяло също да повиши приходите си с двуцифрен процент, както и да оптимизира разходите си. Очакванията за тази година са продажбите да продължат да нарастват.

Продажби

Година след като в началото на 2017 г. гръцката група Yioula продаде бизнеса си с амбалажно стъкло, включително българската компания, на португалската BA Glass заради натрупани дългове, „БиЕй глас“ е увеличила приходите си с близо 12% – до 246.6 млн. лв., показва отчетът за 2018 г. (виж таблицата). Над две трети от продажбите са били на външния пазар. Дружеството изнася продукцията си в над 20 страни в Европа, като основните пазари са Гърция, Румъния, Обединеното кралство, Италия, Сърбия и др. В двата завода на компанията (в София и Пловдив) през миналата година са произведени 334 хил. тона стъклени опаковки, което е ръст от 3.3% на годишна база. От доклада на ръководството става ясно, че това не е резултат от увеличение на капацитета, а се дължи на по-добрата ефективност на производството.

Разходите за дейността също са се увеличили (10%), най-вече заради поскъпването на електроенергията и природния газ, които са основно разходно перо. В самото производство компанията използва главно сода и пясък, за които основните доставчици са „Солвей-Соди“ и „Каолин“, както и счупено стъкло (т.нар. трошки).

Обезценки

Компанията отчита оперативна печалба от близо 43 млн. лв. за миналата година при 3.4 млн. лв. загуба година по-рано. Основната причина за това е значителното по-ниската загуба от обезценка на инвестиции през 2018 г., след като през 2017 г. компанията отписа инвестиция за 41.4 млн. лв. в Ivaglass Manufacturers, чрез което преди държеше непряко производителя на домакинско стъкло „Ново стъкло“. При продажбата на амбалажния бизнес на португалската BA Glass заводът в Нови пазар остана под контрола на Yioula.

Обезценка на инвестиция е имало и миналата година, но на значително по-малка стойност. От отчета става ясно, че компанията е признала загуба в размер на 1.76 млн. лв. от инвестицията си в Beluxen Enterprises, чрез което индиректно контролираше „Сръбска фабрика за рециклиране“.

За 2019 г. компанията очаква продажбите да нараснат с 8.2% спрямо миналата година. Бюджетът предвижда също ръст на производството и по-висока печалба.

Източник: https://www.capital.bg

@90

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games