fbpx

Информационен ден на тема:
„ПРОЕКТ SharEEN – Възможности, които предоставя споделената икономика на Европейските предприемачи:
проектни дейности и услуги”

Дата на провеждане: 16.04.2019 г., 9:30 ч.
Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, част от Европейската мрежа за подпомагане на бизнеса Enterprise Europe Network, Ви кани на информационен ден на тема: „ПРОЕКТ SharEEN – Възможности, които предоставя споделената икономика на Европейските предприемачи: проектни дейности и услуги”. Събитието ще се проведе на 16 април от 9:30 ч. в сградата на Камарата.
Поканени са да участват представители на местния бизнес, местната администрация, браншови асоциации, медии, партньорски организации и заинтересовани лица.
Събитието има за цел да информира бизнеса и бъдещите предприемачи от регион Пловдив относно възможностите, които предоставя споделената икономика, за спецификата и развитието й в региона. Ще бъдат подробно разяснени предстоящите дейности по проект SharEEN, които екипът на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив планира да осъществи в рамките на периода на изпълнение на проекта, в качеството си на партньор и лидер по Работен пакет 1, отговарящ за идентифицирането на действащите инициативи и платформи на споделена икономика.
Ще бъде представена ролята на мрежата Enterprise Europe Network в подкрепа на предприемчивите малки и средни предприятия, които търсят начини да разширят своя бизнес, да сключат успешни партньорства и да бъдат по-конкурентноспособни.
Предвиден е панел за дискусии и обмяна на добри практики и опит.
В края на срещата присъстващите фирми от региона ще получат по-подробна информация за цялия пакет от услуги и консултации, които се предвиждат по проекта.

За контакт и записвания:

Европейски Информационен и Иновационен Център
Търговско-Промишлена Камара – Пловдив
Адрес: ул. Самара № 7
Tel.: 032 908999, 908998, 908980
e-mail: office@pcci.bg

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games