Пловдив e първият град, където граждани заведоха дело срещу общината заради бездействието по проблема с мръсния въздух – още през 2011 г. То не постигна много (на първа и втора инстанция местната власт беше оправдана), но повдигна темата, за да направи проблема на Пловдив видим.

Сега този град ще получи финансов инструмент, с който да работи за изчистването на въздуха. Пловдив получава 14 млн. лв. от оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 (ОПОС), които да инвестира в намаляване на атмосферното замърсяване, стана ясно от отговори на общината до „Капитал“. Поводът беше разпределянето на 115 млн. лв. по приоритетната ос „Въздух“ на ОПОС.

Седем общини от общо 25 със сериозен проблем с въздуха са отговорили на критериите на управляващия орган на програмата и Пловдив е сред тях. Засега сумата за втория най-голям град в страната е 13.8 млн. лв., но те все още не са отпуснати официално. Пловдив трябва да внесе конкретни проектни предложения до края на март.
По-рано тази година общината прие и програма за подобряване на качеството на въздуха в периода 2018-2023 г. (виж в карето долу).

От дърва към… ТЕЦ?

По думите на главния експерт в дирекция „Екология и управление на отпадъците“ Елена Найденова около 71% от замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ) се дължи на битовото отопление.

От сайта на общината става ясно, че именно от дирекция „Екология и управление на отпадъците“ със съдействието на районните администрации ще проучват как да внедряват предвидените по ОПОС мерки.

Като за начало ще провеждат разговори и анкети с домакинствата, които се отопляват с дърва и въглища, за да разберат какви алтернативи биха предпочели. „След това ще се прецени какво да се купи със средствата по програмата – повече климатици, печки на пелети, или да се включат повече абонати към ТЕЦ и газопреносната мрежа“, пише още в сайта на общината.

План за действие – ремонти и озеленяване

Пловдив вече получи пари от оперативната програма по тази тема – за разработване на програма за подобряване на качеството на въздуха за периода 2018-2023 г. и план за действие към нея. Договорът с избраната фирма „Енвиро консулт“ беше подписан на 31 юли 2017 г. Стойността на договора е 61 800 лв., а програмата беше официално приета през юли 2018 г.

В нея една от приоритетните дългосрочни мерки е подмяна на стари и неефективни горивни инсталации с нови и модернизирани или монтиране на филтри към горивните инсталации, като финансирането й се планира да дойде именно по ОПОС според плана за действие.

Според плана за действие, заложен в програмата, сред приоритетните мерки в краткосрочен план трябва да се проучи до края на 2018 г. какъв е броят на домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища, като това ще струва 200 хил. лв. на общината според програмата. Сред дългосрочните са още въвеждането на финансови стимули за замяна на печките за отопление с екосертифицирани печки и печки на пелети, почистване на уличната мрежа с машини, гарантиращи високоефективно отнемане на праха.

В дългосрочен план до 2023 г. като мерки са заложени изграждането и ремонтът на пътна инфраструктура и паважна настилка (3 млн. лв.), контрол на върху емисиите от промишлените инсталации от страна на РИОСВ (нещо, което така или иначе трябва да се върши), озеленяване на „компрометирани зелени площи“ (1.2 млн. лв.), контрол на строителството, паркирането в зелени площи и недопускането на изгаряне на отпадъци.

Поддържането на актуална информация за качеството на въздуха на интернет страницата на община Пловдив и РИОСВ – Пловдив, ще струва пък 100 хил. лв.

Нови велоалеи, информационни кампании за насърчаване на използването на автомобили с ниски и нулеви емисии и нови зарядни станции за електроавтомобили ще решават проблема с емисиите от транспорта.

Източник: www.capital.bg

@90

 

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games