fbpx

2. Основни въпроси
2.1. Изисквания за достъп до пазара

Освен че създават нови пазари и разширяват съществуващите, предприятията от икономиката на сътрудничеството навлизат на пазари, които досега се обслужваха от традиционни доставчици на услуги. Ключов въпрос за органите, както и за операторите на пазара, е дали и в каква степен съгласно съществуващото законодателство на ЕС изискванията за достъп до пазара могат да се прилагат по отношение на платформите за сътрудничество и доставчиците на услуги в тях. Към тях спадат разрешителни за стопанска дейност, задължения за лицензиране или изисквания за минимален стандарт на качеството (напр. за размер на помещенията или вид на превозните средства, задължения за застраховка или депозит и др.). В съответствие с правото на ЕС подобни изисквания трябва да бъдат оправдани и пропорционални, да отчитат спецификата на бизнес модела и съответните иновативни услуги, като същевременно не отдават предпочитание на един бизнес модел пред останалите.

Цялото съобщение на Европейската Комисия можете да изтеглите ОТТУК

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games