fbpx

Търговско-Промишлена Камара Пловдив стартира Обучение по Предприемачество в град Пазарджик в изпълнение на  Договор: BG05M9OP001-1.023-0088-C01 по Процедура ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО от ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Целта на обучението е да бъдат предоставени практически познания относно всички аспекти на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност от потенциални млади предприемачи на възраст до 29 години.

Обучителната програма се състои от 43 лекторски часа разпределени в 9 модула, с практическа насоченост.

Занятията ще се провеждат на адрес ул.Цар Шишман №2, ет. 3 / сградата на Научно – технически съюз гр. Пазарджик/

На 01 ноември 2018, в четвъртък, на адрес ул.Цар Шишман №2, ет. 3 / сградата на Научно – технически съюз гр. Пазарджик/ ще се проведе първото, от серия занятия, съгласно приложения график.

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games