Дигитализацията – бъдещето на вашия бизнес

 

Защо в последно време постоянно говорим за дигитализация на бизнеса? Толкова ли е важна тя за управлението на съвременната компания? Не може ли да се работи, както се казва, по старомодния начин? – Всичко е много просто. Бизнесът винаги върви след потребителя. Ако клиентът е в интернет, тогава и бизнесът трябва да е там. Никоя компания сама по себе си няма да се дигитализира, само следва  клиентите си. А съвременните потребители вече са дигитализирани от интернет (Facebook, Twitter и други социални мрежи), както и от различните приложения. Потребителите отдавна са не само офлайн, те променят поведението си, те са в дигиталната екосистема.

Компаниите, които не искат да изпуснат клиента, също се налага да се променят, да се  дигитализират. Винаги е съществувало правило: компанията трябва да присъства на същия пазар и да използва същите канали като своите клиенти. Например във Facebook всеки ден са около 1 милиард 400 милиона души, а някои фирми все още не виждат Facebook като пазар. Въпреки че това не е просто пазар, а огромен, международен пазар. Или, например, всеки един от нас ежедневно използва смартфон, но защо досега не всички компании разбират, че смартфона е ефективен канал на взаимодействие с потребителите.

И накрая, днес, когато огромен брой потребители активно търсят информация в интернет, много компании все още изобщо не са там. Но трябва ли всички компании да търсят клиенти в мрежата? Например, има стоки или услуги, които хората не купуват онлайн. – Има още едно правило: „Те търсят онлайн, но купуват офлайн“. Представете си, че продавате автомобили. Може би от вас няма да купят кола от интернет, но решението за закупуване на автомобил ще бъде взето именно онлайн.

 

Веригата може да бъде по-дълга: стоките (кола или обувки – няма значение) първо ще „пробват“ в близкия салон, след това ще търсят в интернет най-ниските цени и тогава ще купят офлайн. Но окончателното решение все пак вземат онлайн. И с всяка изминала година все повече хора постъпват именно така.

Говорейки за дигитализация на бизнеса,  имаме предвид излизането на компаниите на нов пазар  – Интернет. Но и  автоматизацията на вътрешните процеси също е дигитализация.

Да кажем само, че дигитализацията има няколко пласта. Първо, подобряване на бизнес процесите, например, преминаването на процедурата от хартия в електронна. И второ, работа с клиенти в мрежата. Първият слой е важен, но не е основен. Все пак, подобрявайки взаимодействието с хората, положителният им опит е по-важен. И от тази гледна точка взаимодействието с интернет ще донесе повече печалби, отколкото автоматизирането на някои вътрешни бизнес процеси. А целта на дигитализацията все пак е печалба. Какво на първо място трябва да направи компанията, решила да започне такива промени?

Трябва да започне с разбирането, какво именно трябва да се дигитализира, какво трябва да се направи, за да получат потребителите положителен опит в общуването с компанията. Т.е. да се започне не с технологиите, а с наличния проблем. И осъзнавайки проблема, се решава как да се променят технологията. Само в този случай промените ще донесат на компанията приходи.

Нека да дадем пример. Ще вземем хипотетична компания от не голям град, която е решила да използва възможностите на новите технологии. С какво да започне? Елементарно. На първо място да обнови страницата си в интернет, да я направи привлекателна, интересна, актуална. Брандингът има значение и е важен. Второто са вътрешните процеси.

Необходимо е да се уверите, че служителите не правят в компанията едно и също нещо, да оптимизират работните процеси. Уверете се, че всички служители нямат проблеми и в реално време имат достъп до информацията, от която се нуждаят. И така нататък – в тази посока.

 

Какви възможности дава цифровизацията в работата с персонала на компанията? Управлението на човешките ресурси е сложен процес. Да вземем, например, набирането на персонал. Първо, как можете да намерите млад специалист днес, без да сте включени в цифровата комуникация? Всички млади специалисти са във Facebook, в Linkedin, с други думи – в интернет. На второ място, как да привлечете тези специалисти? Ако компанията се позиционира като удобно място за работа, излъчвайки добро отношение към служителите, най-добрите от най-добрите специалисти ще отидат в такава компания. Но за тази цел организацията трябва да развие своята работодателска марка в Интернет.

Или да кажем, да вземем процеса на обучение на служителите. Онлайн обученията са много по-евтини от офлайн, те изискват само цифрово оборудване и в същото време решават много проблеми. Много компании днес дори имат специални онлайн формуляри, чрез които служителят може самостоятелно да планира обучението си. За да вземат колективни решения и да оценяват ефективността големите компании днес активно използват мобилните приложения. Големите масиви от данни, получени с помощта им, позволяват например да се идентифицират най-добрите служители, за да се определи кой е подходящ за дадена позиция.

Преди няколко години Google взе предвид оценките от университета при наемането на работа, но след анализ на масива от данни стигна до извода, че тези оценки нямат голяма прогностична способност: отличните студенти не винаги са били най-добрите служители. И Google вече не използва маркерите като критерий, подходът им към интервюто се е променил, сега вниманието се насочва не към оценки, а към знания и полезни умения за работа. Какви качества топ мениджърите трябва да имат, за да могат успешно да извършват цифрови промени в компанията? Както знаете, има лидери от различен тип. Има администратори и командващи. Те често не са много добри при извършването на ефективни промени в организацията. Има лидери, които общуват добре, взаимодействат, могат да се включат, да вдъхновяват и да образоват. Ето тези качества ще бъдат много полезни за успешната цифровизация на компанията.

Последните изследвания показват, че един добър лидер трябва да бъде наблюдател. Той трябва да разбере какво се случва в света, на пазара, в отрасъла и да промени компанията в съответствие с тези промени. Комбинацията от такива качества е почти гаранция за успешен завой на компанията за  възможностите на цифровата реалност. Дигитализацията на бизнеса върви на пълен ход. Какво обаче ще се промени в това отношение, какво ще стане норма, и какво ще изчезне например след 20 години?  Например  банковия сектор. Модерните банки се опитват да намалят разходите за поддържане на клонове, като предлагат на своите клиенти онлайн банкиране. По-малко клонове – по-малко служители – по-малко разходи.

Оперативните процеси в компаниите или ще изчезнат напълно, или с тях ще престанат да се занимават хора. Днес в много компании роботите успешно въвеждат данни. Социалните роботи могат да приемат поръчки. В болниците роботите се грижат за пациентите. След компютъризирането на процесите на финансовите борси, няма вече нужда от хиляди брокери. Изчисленията отнемаха на хората много време, сега тези изчисления се правят от суперкомпютри. Това не означава, че не е необходимо човек. Просто дигитализирането помага на човек да се отърве от рутинните задачи и да се занимава само с най-интересното –  стратегията и развитието на бизнеса.

В последно време в Пловдив се обръща сериозно внимание на дигиталната трансформация на бизнеса. Провеждат се много семинари и конференции свързани с дигиталната тема. През 2018г  Internet Media Group ще организира 7 Digital4 Plovdiv  конференции, насочени към различни бизнеси. На тях представителите на фирмите ще се срещнат с най-добрите специалисти, ще чуят тенденциите на пазара, нови технологии за оптимизиране на бизнес процесите и възможностите за разширяване на пазара, чрез дигитални инструменти и стратегии.

 

 

 

 

 

 

 

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games