Правила на ЕС за защита на потребителите:  Airbnb поема ангажимент да изпълни исканията на Европейската комисия и органите за защита на потребителите в ЕС

В отговор на призива, отправен през юли от Европейската комисия и органите за защита на потребителите в ЕС, Airbnb пое ангажимент да направи необходимите промени в своите правила и да подобри представянето на цените на своята платформа. Платформата следва да представя общата цена на резервациите, включително допълнителните такси, като например таксите за обслужване и почистване. Когато не е възможно крайната цена да се изчисли предварително, платформата ще информира потребителя, че може да има допълнителни такси.

Също така Airbnb се ангажира да посочва ясно дали дадена оферта е от домакин, който е частно лице, или от професионалист, тъй като правилата за защита на потребителите са различни в двата случая. Трябва да има и промени в условията за ползване на услугата:

  • ще бъде ясно, че потребителите могат да се възползват от всички налични средства за правна защита, и по-конкретно от правото си да предявят иск срещу домакин, в случай че пострадат или претърпят други вреди;
  • Airbnb ще посочва ясно на потребителите, че те имат право да заведат дело срещу платформата в съдилищата в своята страна на пребиваване;
  • Airbnb ще трябва да информира потребителите, когато реши да прекрати даден договор или да премахне съдържание, и ще им предоставя право на обжалване и на обезщетение, ако е уместно. Дружеството трябва да въведе тези промени на своя уебсайт до края на декември 2018 г. за всички езикови версии на езици на ЕС.

Регламентът на ЕС за сътрудничество в областта на защитата на потребителите свързва националните органи за защита на потребителите в общоевропейска мрежа за правоприлагане. Въз основа на тази рамка национален орган в една държава от ЕС може да поиска съдействие от такъв орган в друга държава от ЕС, за да се сложи край на трансгранично нарушение на законодателството на ЕС за защита на потребителите.

Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: Онлайн платформите промениха коренно начина, по който пътуваме, намираме място за настаняване и прекарваме ваканциите си. Те обаче трябва също така изцяло да спазват правилата и да поемат отговорност, ако нещо се обърка. Потребителите на ЕС имат права както офлайн, така и онлайн. Приветствам готовността на Airbnb да направи необходимите промени, за да осигури пълна прозрачност и разбиране на това, за което потребителите плащат. Това действие е част от по-мащабно усилие за подобряване на защитата на потребителите в интернет. Ето защо преди няколко месеца в рамките на „новия търговски механизъм за потребителите“ предложихме по-строги правила за защита на потребителите.

Източник: Съобщение за медиите на Европейска комисия

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games