Днешните сложни  финансови предизвикателства не могат да се решат с остарели  финансови разбирания. Тази теза защитават  авторите Доналд Тръмп и Робърт Кийосаки в книгата им „Защо искаме да сте богати“.  Това те  развиват и  за маркетинга при условията на съвременния бизнес.

Маркетингът като икономическо понятие  може да е едно и също  сега, както  и преди 20-30 години.  Това означава човешка дейност за предоставяне на продукт на определена таргет група на приемлива за тях цена, която да им  гарантира  приемлива печалба.  Методите за изпълнението на тази дейност сега и преди 20-30 години са съвсем различни. Или по-точно могат да бъдат същите или съвсем различни. В какво се състои разликата?  Елементарно  –  в дигитализацията.  Затова в обръщение влезна и понятието дигитален маркетинг.

Маркетингът по принцип е свързан с хората във връзка с:

– продуктите и тяхното ценообразуване

– рекламата и промотирането

– дистрибуцията и продажбите

– абонаментното обслужване  на  потребителите

– целевата аудитория и нейното разширяване.

Електронизацията на всички тези дейности определено се отразява и изменя маркетинга, не като цели, а като съдържание. В какво се състои разликата? Разликата се състои преди всичко в това, че ръководителите на фирмите следва да променят собственото си разбиране за маркетинга  като дейност  при условията на  дигитализацията  на бизнеса. Ето някои от стратегическите аспекти:

  1. Всичко в маркетинга започва с продукта. Високи маркетингови резултати не могат да се постигнат със слаб продукт. Важно е да притежавате продукт, който е желан и потребен от определена аудитория. Ако продукта е суперлуксозен има своя група потребители, ако е за масово потребление организирането на маркетинга следва да е съвсем различно. Това се определя от съдържанието и качеството на детайлите на продукта.  Например: ценообразуването, рекламата,  продажбите са различни при обикновеното  кафе и  на  това покрито със златен прашец, но и двата вида трябва да бъдат с добро качество. Тръмп обяснява своя успех не с  качествената реклама , а с това, че е създал „изумителна, страхотна  сграда“.  Става въпрос за  Тръмп  Интърнешънъл Хотел енд Тауър, като пример за блестящ маркетинг.
  2. Създаването на търговска марка. Брандигът е съществена част от маркетинга. В дългосрочен план потенциала на продукта в съчетание с успешното рекламиране създава  търговската марка. Търговската марка осигурява  доверие на хората към качествата на продукта и популярност, която гарантира разширение на продажбите.  Силната, защитената търговска марка води до по-високи цени и по-голямо търсене. Търговските марки, известни и наложени в световната търговия са изграждани безкомпромисно в контекста на времето и на пазарите. Те имат своите основни компоненти- име, лого, форма, цвят, аромат, вкус,  и характерни признаци, които насочват клиентите за качествата на продукта или услугата. За проекта на търговската марка е необходимо художествено въображение и цифрови програми.

Дигитализацията способства за ускоряването на разпознаването на бранда.  Използването на социалните мрежи  за налагането на нов бранд е ускорител, който не е  прилаган в близкото минало   преди въвеждането на интернет.  Броят на информираните  потребители не се определя от това колко хора са видели  рекламния плакат или прочели раздаваната листовка. В днешният динамичен свят да се създаде производство в една фирма и да се очаква да се случат мечтаните  резултати  без маркетинг не е реалистично. Методите за разпространение  на информацията  са нови,  виртуални и се разширяват непрекъснато.  Ще мине време докато Google и другите търсачки ще започнат да Ви класират на водещи позиции и това ще бъде резултат от дигиталната реклама.

  1. Разработването на маркетингова стратегия. Стратегията е схемата съгласно която разпределяте ресурсите  си, за да постигнете поставените бизнес цели. Маркетингът е метод за „привличане на клиенти“ и „разграничаване от конкуренти“, не можете да бъдете всичко за всички. Затова е необходимо разработването на  маркетингова стратегия. Р. Кийосаки и  Доналд Тръмп се разграничават от досегашното разбиране,  че мартетинга  е  сбор от  4-те П-та. /от първите букви на четирите английски думи – продукт /Product/, цена /Price/,  позициониране /Place/, промоция /Promotion/.   Авторите определят продукта като стратегически избор пред другите три фактора , които са методи на тактиката. Маркетингът  е първо стратегия, а тактиката идва след това. Една от популярните сентенции гласи.  Ако продукта Ви е слаб, добрата реклама ще го убие мигновено, защото повече хора ще го използват и ще установят недостатъците му. Авторите формулират маркетинговата стратегия в 4 основни компонента:

–  Целеви пазар – конкретната група клиенти

–  Бизнес цели – пазарен дял и финансови резултати

–  Позициониране  –  позициониране на продукта за координиране на програмите

–  Програми – действията предприети за внедряването на стратегията

В днешната дигитална среда  на бързо променящи се технологии,  повсеместна конкуренция,  високо информирани клиенти, за да успеят фирмите се нуждаят от  умело разработена стратегия и добре приложена тактика, която включва  – координираност, концентрираност и комуникация. Новата дефиниция за маркетинг е: Маркетингът е мениджмънт на възприеманата от клиентите стойност. А възприеманата стойност е максималната цена, която клиентът е готов да плати за продукта или услугата.

  1. Дигиталният маркетинг е свързването на разработената маркетингова стратегия с глобалната интернет среда. Към нея се причисляват следните направления и техники за реализация:  Интернет маркетинг  –  като средство за разпространение и достигане до потребителите. Визуален маркетинг, Мобилен маркетинг, Маркетинг в  социални медии, Интернет реклама. Основно средство за дигиталният маркетинг е Уебсайта. Това е виртуално представяне на фирмата  чрез  Интернет сайт.  Интернет сайтът е съвременен стожер за всяка марка,  продукт или услуга, за всеки бизнес. Това е технологичното  и  представяне на всяка фирма, която иска да успее и представя своя онлайн офис, виртуален магазин  за продукти или услуги.  Корпоративният  уебсайт е лицето на фирмата във виртуалното пространство  без ограничение на размер,  съдържание, използвани езици и художествено оформление. Вашите продукти и услуги ще достигнат толкова по-бързо до потребителите и ще се увеличава техният брой, колкото  по-успешно ги заинтересова вашият уебсайт.

Дигиталният маркетинг е подчинен и зависим от модните тенденции в офлайн средата и показва доколкото вашият бизнес  е в унисон с технологичните тенденции за ползваемост,  потребителски опит и естетическо представяне. Това са елементите, които определят скоростта на разпространение на маркетинговата реклама в  онлайн комуникацията.

  1. Разбирането с клиентите. Дигиталните технологии внесоха ново съдържание в  диалога с клиентите, който се определя като сърцето на маркетинга.  Дори една фирма да предлага успешен продукт, конкуренцията  може да го изимитира и  да предложи подобрен вариант. За да се запази водещата позиция на фирмата е необходимо директно и постоянно общуване с клиентите и познаване на променящите им се потребности. Използват се няколко канала за контакт: поща, интернет, телефон, личен контакт, наблюдение, анкета и др.  Този етап се дефинира като обратна връзка, която  посредством информационните  технологии  е  лесна и приложима за всяка фирма.
  2. Анализ на конкурентите. Конкурент е всяка организация, която може да удовлетвори нуждите на  клиентите Ви – сега или в бъдеще. Дигиталният маркетинг изисква да анализирате:

–   Кои са конкурентите Ви?

–   Какво искат и какво могат да направят?

За отговор на тези въпроси трябва да положите усилия и да получите информация за ресурсите с които разполагат, целите които си поставят и пазарният дал към който се стремят, цените на които продават продуктите си и т.н. Въз основата на тази информация  слот -анализ на силните и слабите страни на конкурентите Ви ще Ви помогне да  предвидите следващите им ходове,  и да определите собствената си реакция или изпреварващи действия. Като източници на информация могат да се ползват: печатни издания, радио и ТВ излъчвания, интернет, маркетингови проучвания, анкети,  статистически доклади и т.н. За анализ на данните си струва да се ползват специални  програмни пакети и подготвени специалисти.

  1. Маркетинг план. Разработената маркетингова стратегия не прави излишен плана по маркетинг. Той обхваща съдържанието на всички маркетингови действия. Планът обхваща времеви период според ваша преценка за изпълнение на стратегията и  да промените стратегията , ако се налага. Това са отново: целевия пазар, бизнес целите,  позиционирането и програмите в условията на Интернет средата.

За повече подробности по темите  посетете: www.trumpuniversity.com/marketing101

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games