Тема: Основи на публичните финанси

Държавата в условията на пазарна икономика 1. Икономически функции на съвременната държава. Съществуват редица причини, които налагат намеса на държавата в стопанската дейност, вкл. в условията на пазарна икономика. В зависимост от целите на намесата, държавата...

Тема: Обзор на финансовите пазари и роля на финансовите посредници

Както е известно от учебниците по “Economics”, по своята същност пазарът представлява обществен механизъм, възникнал по естествен път и необходим за осъществяване разпределението на ресурси, които са относително недостатъчни, в сравнение с търсенето им. Наред с...

Тема: Банките, брокерските фирми и застрахователните компании като финансови посредници

1. Стопанска природа на банките При прякото кредитиране страните по сделката се нуждаят от достатъчна информация един за друг. Кредиторът, например, трябва да познава индивидуалните, производствените и финансовите потребности на своя партньор, за да оцени по-добре...

5.7% е регистрираната безработица и през юли

Равнището на регистрираната безработица продължава да е 5.7% и през юли, показва административната статистика на Агенцията по заетостта. Отчита се минимално понижение от 0.08 процентни пункта спрямо юни 2018 г. и от 1.0 процентни пункта на годишна база.  ...

Тема: Финанси и финансов сектор

1. Дефиниция на категорията “финанси” Финансите са парични потоци, т.е. приходи и разходи на държавата, на физическите и на юридическите лица. От тези позиции финансите могат да се дефинират като движение на пари от и към съответния бюджет – бюджет на държавата, на...
Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games