Българските храни като марки и географски означения вече ще се регистрират в ЕК, а не както досега в Патентно ведомство. Картбланш за това дават промените в Закона за марките и географските означения. Вероятно заради хаоса с чумата по животните от Министерство на земеделието все още не са дали гласност за това. С популяризирането на новите изисквания се ангажираха единствено от Комитета за защита на потребителите.

С промените в Закона за марките и географските означения отпада възможността за национална регистрация на географски означения на земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент на ЕС 1151/2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.

България и производителите трябва да подадат заявления в Европейската комисия за европейска защита на следните традиционни храни „Българско кисело мляко“, „Българско бяло саламурено сирене“, „Български кашкавал“, „Кашкавал Балкан“, „Карловска луканка“, „Карловски луканков салам“, „Лютеница Първомай“ и „Българска боза“.

Регистрациите на географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012, извършени до влизането в сила на този закон, се заличават от деня на вписване на съответното наименование в регистъра на ЕК, но не по-късно от една година, става ясно от промените. Патентното ведомство трябва да уведоми незабавно Международното бюро за заличените национални регистрации на географски означения за земеделски продукти и храни, въз основа на които са направени международни регистрации.

Българските производители тепърва предстои да подават искания за защита на наименованията пред ЕК. Засега заявление е подадено само за „Лютеница Първомай“ пред Министерство на земеделието, храните и горите. Предстои документи да бъдат подадени за „Българско кисело мляко“, „Българско бяло саламурено сирене“, „Български кашкавал“, „Кашкавал Балкан“, „Карловска луканка“, „Карловски луканков салам“ и „Българска боза“. От Комитета за защита на потребителите настояваме българските власти в лицето на земеделското министерство да действат бързо и да внасят веднага за защита традиционните ни храни в ЕК. Надяваме се българската администрация да не потъне в бюрокрация и в крайна сметка всичко да бъде за сметка на потребителите.

Закрилата на географските означения е особено важна, защото ако тя отпадне, наименованията на продуктите ще могат да се използват недобросъвестно. Ще се нанесат вреди на потребителите, на репутацията на самите продукти и районите, в които се произвеждат. По отношение на потребителите географското означение дава гаранция за високо качество на продукта и възможност за избор на продукти с определено утвърдено качество, познато и ценено от него.

За географското място, където се произвеждат продукти, защитени с географско означение, ползата е, че това води до глобално развитие на съответния район благодарение на създаването на работни места, повишаване на популярността на региона и последващо развитие на земеделие, индустрия и туризъм.

Източник: www.marica.bg

 

@90

Публикувано на 2018.07.27
Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games