fbpx

Търговско-Промишлена камара – Пловдив организира РЕГИОНАЛНА КАМПАНИЯ В ПОДКРЕПА НА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Всички лица на възраст до 29 г.  от областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково могат да се включат БЕЗПЛАТНО в следните пакети:

  • ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, покриващо критични знания и умения за развитие на собствен бизнес
  • Индивидуални КОНСУЛТАЦИИ в процеса на стартиране на начинанието.
  • Структурирани ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ по темата в три пакета: Финансов, Юридически и Маркетинг.

От 1990 година до днес Търговско-Промишлена Камара Пловдив работи неизменно в подкрепа на българския бизнес. Тази година, благодарение на проект BG05M9OP001-1.023-0088-C01 и финансирането получено от ОП РЧР, нашите експерти ще имат възможността за пореден път да споделят натрупаните опит и контакти с млади предприемачи, които желаят  да стартират собствен бизнес.

Кой може да участва?

Всички лица на възраст до 29 г.  – безработни, неактивни или заети, от областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково.

/Участниците не бива да са стартирали бизнес към дата на включване в модулите, не бива да имат дялово участие в ЮЛ, да са земеделски производители или да са самоосигуряващи се лица./


ПАКЕТ: ОБУЧЕНИЯ

Пакетът включва 5 обучения в групи от 10 лица, по една във всяка от областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково.

Участниците ще получат:

  • 43 часа практически насочено обучение с бизнес симулация, засягащо всички аспекти от процеса на стартиране и развитие на собствен бизнес;
  • безплатно учебно помагало и помощни материали;
  • сертификат за преминато обучение, издаден от широко-разпознаваема организацията като Търговско-Промишлена Камара Пловдив;
  • безценни знания, умения и контакти.

Къде и кога?

град Пловдив – от 08.2018 до 10.2018;

град Пазарджик – от 10.2018 до 12.2018;

град Смолян – от 12.2018 до 02.2019;

град Кърджали – от 02.2019 до 04.2019;

град Хасково – от 04.2019 до 06.2019.


ПАКЕТ: КОНСУЛТАЦИИ

Пакетът включва до 40 часа индивидуални и групови консултации спрямо нуждите на участниците по теми свързани със стартиране на бизнес в юридически и икономически аспекти; консултации за изготвяне на Бизнес план; консултации за възможни източници на финансиране, вкл. по линия на Европейските Структурни и Инвестиционни фондове.

Консултация могат да получат както лица, преминали през обучение по ПАКЕТ: ОБУЧЕНИЕ – за надграждане на придобитите знания, така и лица, които не са участвали до момента в проекта.

Къде и кога?

Консултациите ще се извършват лично от експерти  на Търговско-Промишлена камара – Пловдив   в периода от 08. 2018  до 10. 2019 година.


ПАКЕТ: ИНФОРМАЦИЯ

Пакетът включва: информационни материали, статии, лекционни материали, коментари по темата Предприемачество. Достъп до информацията може да бъде заявен от всеки един от участниците по другите два пакета, както и от лица, които не са участвали до момента в проекта.

В допълнение, участниците ще могат да се включат във форум, организиран специално по проекта където да срещнат свои съмишленици и/или да затвърдят осъществените до момента контакти.

Къде и кога?

На официалната интернет страница на Търговско-Промишлена Камара Пловдив: http://pcci.bg/ .

Освен посочените пакети, участниците ще има възможност да се запознаят със структурата на Търговско-Промишлена Камара Пловдив и услугите, които предлага организацията в полза на бизнеса:

  • административни и удостоверителни услуги, оферти, B2B, информиране и консултиране за излизане на международния пазар, обучение, др.

 


За повече информация и записване за участие, можете да се свържете с нас на посочените контакти:

e-mail: office@pcci.bg

тел.: +359899221061

Координатор по проекта: Диляна Герджикова

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games