Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, част от мрежата Enterprise Europe Network, предоставя на вниманието на предприемачите информация относно кампанията „ЕС отворен за бизнес“, организирана от Европейската комисия и насочена към млади, иновативни малки и средни предприятия /МСП/, с цел насърчаване разширението на границите им, както и за да информира бизнес общността на Европейския съюз за това как да се възползва от единния пазар на ЕС.

Стартът на комуникационната кампания е даден от Генерална дирекция “Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и малки и средни предприятия” (ГД “Развитие”) на Европейската комисия през 2016 г., като пилотната кампания бе проведена в страните Дания, Португалия, Полша, Ирландия и Унгария.

Кампанията за 2017 г. ще се фокусира върху Словения, Чехия, Литва, Естония и България, като ще се обърне особено внимание на стартиращите фирми и увеличаването на техния брой. Акцентът ще падне върху повишаване на осведомеността относно достъпа до финансиране, достъпа до бизнес партньори и нови пазари.

Организациите, които подпомагат кампанията ще разпространяват информация до своите клиенти и партньори относно горепосочените европейски инициативи. По този начин ще бъде гарантиран по-широк достъп на фирмите до предоставената от ЕС подкрепа, която е напълно безплатна. Като резултат се очаква по-добро интегриране на европейските предприятия на единния пазар, увеличаване на броя на международните партньорства и повишаване на активността от страна на бизнеса по отношение на кандидатстването по рамкови програми на ЕС.

Кампанията се подпомага и от мрежата Enterprise Europe Network, създадена от Европейската комисия в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) с международна ориентация. В нея участват над 600 бизнес и изследователски организации от над 60 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка. Експертите от Enterprise Europe Network подпомагат растежа на бизнеса чрез подкрепа за:

  • намиране на точните бизнес и проектни партньори чрез директен достъп до най-голямата база данни за бизнес коопериране в Европа
  • предоставяне на консултации и организиране на обучения относно европейско законодателство и стандарти, изисквания при навлизане на нови пазари, защита на интелектуалната собственост и възможности за финансиране;
  • осигуряване на подкрепа за ефективно управление и финансиране на иновациите в МСП.

Повече информация вижте в активните линкове относно:

Call Now Button
Free WordPress Themes, Free Android Games